Morgondagens födelsedagsbarn: Carl Hårleman (1700-1753)

Arkitekten Carl Hårleman föddes den 27.8.1700 i Stockholm. Hårleman inledde sina arkitektstudier i Sverige, men studerade senare också utomlands. Först i Paris vid Kungliga arkitektakademin och Konstakademin åren 1721-25, därpå reste han till Italien för att studera kyrklig arkitektur. Den nya stilriktningen ute i Europa, som då blivit på modet, var den sirliga rokokon. Continue reading “Morgondagens födelsedagsbarn: Carl Hårleman (1700-1753)”

Morgondagens födelsedagsbarn: Gustaf Fredrik von Rosen (1688-1769)

Greve Gustaf Fredrik von Rosen gjorde en snabb militär karriär under Stora Nordiska kriget. Han deltog bl.a. i slaget vid Poltava år 1709 och följde Karl XII till Turkiet.  Han lär ha räddat livet på Karl XII åtminstone en och kanske till och med två gånger, vilket kanske kan förklara hans stigande karriär. Men von Rosens militära och politiska karriär överlevde Karl XII och fortsatte under både kung Fredrik och kung Adolf Fredrik. Gustaf Fredrik von Rosen  utmärkte sig som ivrig hattpolitiker och utnämndes 1739 till riksråd. Continue reading “Morgondagens födelsedagsbarn: Gustaf Fredrik von Rosen (1688-1769)”

Päivänsankari: tutkimusmatkailija Edward Daniel Clarke (1769-1822)

Kun tutkii Ruotsin ajan Viaporin historiaa, törmää väistämättä kahteen brittiläiseen herrasmieheen. Toinen on tutkimusmatkailija Edward Daniel Clarke, joka teki laajan kiertomatkan Skandinaviassa 1700-1800-lukujen vaihteessa ja kirjoitti matkakirjaansa erittäin tunnetun kuvauksen Viaporista. Toinen on historiantutkija J. E. O. Screen, joka erikoistui vanhaan suomalaiseen sotahistoriaan ja kirjoitti Viaporin toisen varuskuntarykmetin Leskikuningattaren henkirykmentin historian. Sattuman oikusta kummallakin on syntymäpäivä tänään, viides kesäkuuta. Continue reading “Päivänsankari: tutkimusmatkailija Edward Daniel Clarke (1769-1822)”

Päivänsankari: kuningas Adolf Fredrik (1710–1771)

Millainen mies oli tämän päivän syntymäpäiväsankari, Ruotsin kuningas Adolf Fredrik? Annetaan puheenvuoro johtaville suomalaisille 1700-luvun tutkijoille:

Tämä mies, joka Venäjän keisarinnan toivomuksesta oli valittu Ruotsin kruununperilliseksi, oli varsin vähäpätöinen henkilö. Hän oli tyypillinen saksalainen pikkuruhtinas ahtaine näköaloineen ja suppeine harrastuksineen. (…) Hän oli hyväntahtoinen, sävyisä, mukavuutta rakastava, mutta mitään erikoisia hengenlahjoja tai tahdon terästä ei ollut tullut hänen osakseen. – A. R. Cederberg Continue reading “Päivänsankari: kuningas Adolf Fredrik (1710–1771)”

Dagens födelsedagsbarn: Carl August Ehrensvärd (1745-1800)

Augustin Ehrensvärds ende son föddes den 5 maj i Stockholm, men tillbringade troligen en del av sin ungdom på Sveaborg. Carl August inskrevs redan som 8-åring som kadett vid artilleriet och som tonåring följde han med sin far till kriget i Pommern, där han tjänstgjorde inom flotteskadern under Henrik af Trolle. Redan som 16-åring fick han löjtnants grad inom flottan. Han fortsatte sin karriär inom arméns flotta och vistades på 1760-talet på Sveaborg. Han var en av de officerare som under Sprengportens ledning deltog i statskuppen 1772. Continue reading “Dagens födelsedagsbarn: Carl August Ehrensvärd (1745-1800)”

Päivänsankari: amiraali Carl Tersmeden (1715–1792)

Tänä lauantaina täyttää kunnioitettavat 296 vuotta amiraali Carl Tersmeden. Tämä pitkän ja värikkään uran tehnyt ruotsalainen laivastoupseeri palveli kahdessa linnoituksessa kahden Ehrensvärdin alaisena: isä Augustin Ehrensvärdin alaisena Viaporissa ja poika Carl August Ehrensvärdin alaisena Karlskronassa. Parhaiten hänet kuitenkin tunnetaan päiväkirjanpitäjänä, Ruotsin Samuel Pepysinä. Continue reading “Päivänsankari: amiraali Carl Tersmeden (1715–1792)”

Dagens födelsebarn: Anders de Bruce (1723-1787)

När befästningsarbetet på Broberget i Helsingfors inleddes vid första tillfälle våren 1748, innehades överinseendet av en ung adjutant med skotska rötter, Anders de Bruce (f. 19.4.1723). Följande år skulle han befordras till löjtnant och fyra år senare naturaliseras som svensk adelsman. Därefter vandrade han sakta men säkert uppåt på en karriärstege som under många år var knuten till fästningsbygget i Helsingfors och på Sveaborg. I motsats till många andra officerare deltog han inte Pommerska kriget p.g.a. sin tjänstgöring vid de finska fästningarna och när han 1777 övertog posten som landshövding i Nylands och Tavastehus län hade han avancerat till överstelöjtnant i armén. Continue reading “Dagens födelsebarn: Anders de Bruce (1723-1787)”

Päivänsankari: Gabriel Nyberg (1738-1797)

Gabriel Nyberg oli yksi merkittävimmistä Viaporissa vaikuttaneista siviilivirkamiehistä. Hänen merkityksensä perustuu osaltaan siihen, että hän toimi yli kolmekymmentä vuotta linnoituslaitoksen rahastonhoitajana Viaporissa. Tämän toimen ohella hän hoiti kuitenkin myös vajaat kymmenen vuotta ylisotakomissaarin virkaa armeijan huollosta vastanneessa Suomen ylisotakomissariaatissa. Continue reading “Päivänsankari: Gabriel Nyberg (1738-1797)”