Eriyttäminen kemian opetuksessa

Opetusryhmissä on nykyisin hyvin heterogeenista porukkaa. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) ohjaa opettajia miettimään opetustaan yhä enemmän jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisemmaksi. Tämä tuo tarpeen eriyttämiselle. Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkia tukitoimia, erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotka pyrkivät mahdollistamaan kaikkien oppilaiden opiskelun samassa luokassa.

Kemiassa on paljon abstrakteja käsitteitä ja niiden ymmärtäminen vaatii jonkinlaista konkreettista kosketusta.  Yksi tapa tukea oppilasta uuden asian oppimisessa, on kokeellinen työskentely. Maisteritutkielmani tutkii miten työohjeen avulla voisi eriyttää kokeellista työskentelyä. Erilaiset työohjeet tukevat eri tasoisia oppilaita ja ohjaavat kokeellisen työn suorittamista eri lailla. Avoimessa työohjeessa oppilas joutuu itse miettimään miten saisi suoritettua kokeellisen työn, kun taas perinteisessä ”resepti” mallisessa työohjeessa itse kokeellisen työn voi suorittaa lähes mekaanisesti. Tärkeää kuitenkin työohjeesta riippumatta olisi tukea oppilasta havainnoimaan ja tekemään sen avulla johtopäätöksiä, jottei kokeellisuus jäisi erilleen opiskeltavasta asiasta. 

Yhtenä osana maisteritutkielmaa kehitin työohjetta Punakaalin väriskaala nimiseen kokeelliseen työhön. Koska erilaisten työohjeiden tuoma tuki, on vahvasti läsnä eriyttämistä ajatellessa, kehittämistuotokseni pitää sisällään neljä erilaista työohjetta alkuperäisen avoimen työohjeen lisäksi. 

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: Riina Karppinen