Mitä opettajat oppivat Gadolin-vierailulla?

Kemianluokka Gadolinissa vierailee vuosittain tuhansia oppilaita yhdessä opettajiensa kanssa. Oppilaat pääsevät tutustumaan aitoon laboratorioympäristöön ja tekemään siellä kokeellisia töitä, mutta mitä hyötyä vierailuista on opettajille? 

Juuri valmistuneessa maisterintutkielmassa tutkittiin, mitä opettajat haluaisivat oppia ja mitä he kokevat oppivansa vieraillessaan oppilaiden kanssa Kemianluokka Gadolinissa. Tavoitteena oli selvittää, voivatko vierailut Kemianluokka Gadoliniin toimia opettajien ammatillisen kehittymisen tukena.  

Tutkimuksen tulosten perusteella vierailut Gadolinissa voivat sekä vahvistaa opettajien osaamista että tuoda jatkuvan ammatillisen kehittymisen osaksi heidän työaikaansa. Opettajien odotukset keskittyivät toiveeseen saada uutta tai täydentävää tietoa kemiasta. Myös toive päästä tekemään sellaisia kokeellisia töitä, joita kouluarjessa ei ole mahdollista toteuttaa, oli heidän odotuksissaan korkealla. Opettajat kokivat, että vierailu antoi ideoita työskentelytapojen rikastuttamiseen omassa opetuksessa.  

Tutkijavierailut osana opintokäyntejä koettiin hyödyllisiksi toisaalta siksi, että niiden koettiin lisäävän opettajan tietoa ajankohtaisesta kemian tutkimuksesta, mutta myös siksi, että ne antavat opettajalle työkaluja oppilaiden motivoimiseen relevanssin kautta. Se, että Gadolinissa opettaja voi keskittyä tarkkailemaan oppilaiden työskentelyä, Gadolinin ohjaajan opetusta sekä uusia kokeellisia töitä, on ainutlaatuista, ja se tuo tutkimuksen perusteella sellaista tukea opettajan työhön, jota he aikovat hyödyntää omassa opetuksessaan kouluarjessa vierailun jälkeen.  

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä. 

Teksti: Reija Pesonen