USKALLUSta – tervetuloa mukaan!

Erilaisten identiteettien, samoin kuin niiden välisten jännitteiden tunnustaminen voi tuottaa myönteisiä voimavaroja yhdessä elämiseen. Myötätunto ja myötäinto auttavat ihmissuhteissa, mutta voivat joskus olla liian vaativia velvoitteita. Kulttuuri- ja katsomusreflektiivisyys tunnistaa omia oletuksia ja käyttää kulttuureja ja katsomuksia koskevaa tietoa kriittisesti. Venäjältä tai Somaliasta Suomeen muuttaneella on tarve ylläpitää perinteitään. Uskonnollisten yhteisöiden asemasta käydään neuvottelua suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yllä mainitut ovat yhteiskunnallisesta keskustelusta tuttuja asioita – ja myös sellaisia, joita Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on hiljattain tutkittu tai tutkitaan parhaillaan. Ja kun siellä tutkitaan näitä(kin) teemoja, kysytään aina, miten uskonnot ja katsomukset liittyvät niihin. Teologian ja uskonnontutkimuksen akateeminen tekeminen tuottaa runsaasti tietoa, jolla on käyttöä muuttuvan yhteiskunnan tarpeissa.

Teologian ja uskonnon tutkimuksesta materiaaleja peruskouluopetukseen
Opetushallitus on erillisellä hankerahoituksellaan tukenut tämän tiedon muokkaamista peruskoulussa käytettäviksi materiaaleiksi, jotka tukevat opettajia ja oppilaita kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisessa. Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hanke eli lyhyemmin USKALLUS on alkanut vuoden 2019 tammikuussa.

Hankkeessa mukana olevien kehittäjäopettajien kanssa kehitettyjä materiaaleja kokeillaan lukuvuoden 2019–2020 aikana peruskoulujen eri luokka-asteilla, toivottavasti monenlaisissa yhteyksissä.

Kysymys on samalla tiedekasvatuksesta, joka lisää niin lasten kuin aikuistenkin tietoisuutta tieteestä, sen uusimmistä tuloksista ja tieteen merkityksestä. USKALLUS rakentaa tätä yhteistä osallisuutta.

Nyt aluksi meitä on ollut kolme USKALLUS-ihmistä, Aino-Elina (kuvassa keskellä), Anuleena ja Tapani. Niin teologian ja uskonnon yliopistollisista tutkijoista kuin perusopetuksen arkisen työn osaajista moni on jo luvannut tulla kantamaan yhteistä vastuuta. Jos Sinullakin on uskallusta tulla mukaan, voit seurata sivustoltamme hankettamme ja sen materiaaleja tai ottaa yhteyttä meihin!