Monthly Archives: February 2015

Mikä Aviisi? Miksi? Miten?

Tämä on Aviisi-projektin ensimmäinen postaus. Aviisin viestinnän yhdeksi välineeksi otamme tämän blogin. Seuraa blogia osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/ ja tiedät mitä Aviisi on ja mitä Aviisissa tapahtuu.

Blogissa haluamme herättää keskustelua digitaalisten aineistojen käytöstä, uusista tarpeista, käytön esteistä ja rajoitteista sekä seurata alan tutkimusta ja kehitystä. Blogissa etsitään myös Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen digi.kansalliskirjasto.fi sivuston käyttökokemuksia ja kootaan kehitysideoita.

Blogin tavoitteena on digitaalisia lehtiaineistoja koskevan tiedon ja kiinnostuksen lisääminen, sekä ennakkoluulojen ja väärien käsitysten vähentäminen.

Tule mukaan kommentoimaan ja kirjoittamaan, ehdota aiheita ja tee blogista elävä ja mielenkiintoinen. Mitä sinä haluaisit tietää? Mitä toimintaa sinä haluaisit edistää?

Mikä on Aviisi?

Aviisin tavoitteena on yhteistyössä sanomalehtikustantajien, Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa sopien rakentaa ja pilotoida uusia toimintamalleja, joiden avulla digitaalisten tekijänoikeudenalaisten 1900 – ja 2000 – luvun sanomalehtiaineistojen nykyistä laajempaa käyttöä voidaan testata.

Miksi lehdet?

Sanomalehdet ovat kulttuurihistoriallisesti hyvin rikkaita ja monipuolisesti käytettäviä aineistoja. Aamun sanomalehdistä me suomalaiset olemme kautta aikojen lukeneet ajankohtaiset tapahtumat, olivat ne sitten politiikkaa, taloutta, tiedettä, kulttuuria tai taidetta.

Sanomalehdet kertovat ja tallentavat paikalliset, alueelliset ja valtakunnan ajankohtaiset uutiset lyhyesti ja selkeästi. Siksi on tärkeää edistää niiden nykyistä laajempaa käyttöön saattamista mm. tutkimuksessa ja opetuksessa.

Miten?

Sanomalehtiaineistojen käyttöä pilotoidaan ensimmäisenä Suomessa Mikkelissä: esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, kansalaisopistossa tai kirjastossa. Alueellisessa pilotissa testattavia yhdessä luotuja toimintamalleja voidaan myöhemmin laajentaa eri kohderyhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ketkä?

Hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. EAKR-hanketta (Vipuvoimaa EU:lta) rahoittavat myös Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Kaakon Viestintä Oy / Länsi-Savo, Viestilehdet Oy / Maaseudun tulevaisuus sekä Kopiosto.

Milloin?

Aviisi suunnitellaan ja toteutetaan kaksivuotisena projektina vuosina 2015–2016.