Monthly Archives: August 2015

Aviisi-projektin uuden tekijän tervehdys

JuhaTervehdys arvoisa lukija! Olen Aviisi-projektin uusi tietojärjestelmäasiantuntija. Työni Kansalliskirjastossa alkoi elokuussa.

Aviisi-projektissa tehtäväni on kehittää digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun toiminnallisuutta siten, että tekijänoikeudenalainen materiaali olisi mahdollista saada nykyistä laajempaan käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia esimerkiksi käyttäjänhallintaan ja käyttöliittymään.

Kehitystyössä huomiodaan luonnollisesti myös palvelun käyttäjiltä tulleita toiveita.Odotan innolla työskentelyä mielyttävässä työyhteisössä monipuolisten haasteiden parissa.

Juha

Digitalisaatio sanomalehdissä

Kansainvälinen sanomalehtien maailmanjärjestö WAN-IFRA julkaisi kesäkuussa raportin kansainvälisistä sanomalehtimarkkinoista. Raportista voi havaita, että sanomalehtien tulorakenteet ovat muuttumassa digitaalisiksi – sekä mainostulot, että digitaalisten lehtien tuotot ja käyttö on kasvamassa, ja tätä verrataan mm. mobiiliapplikaatioiden käytön kasvukäyrään. Eri maiden tilastoista onkin nähtävissä, että sekä älypuhelin, että tablettikäyttö eri maissa onkin viime vuosina kasvanut:

Älypuhelimet ja tabletit uutiskäytössä

Lähde ”World Press Trends: Newspaper Revenues Shift To New Sources – WAN-IFRA.” 2015, s. 28.

Reutersin raportissa (Reuters Institute for Digital Journalism, 2015) Suomen osalta on havaittu, että 24% uutisten lukijoista käyttää älypuhelinta tai tablettia päätapanaan lukea verkossa olevia uutisia.

Lisäksi verkossa olevien uutisten maksukäyttö on vuoden 2014 osalta arvioitu Suomessa olevan 14%, joka antaa toisen sijan arvioinnissa mukana olleen kahdentoista maan vertailussa.  Tätä voikin selittää suomalaisten suuri luottamus sanomalehtiin tiedotusvälineenä (Sanomalehtien liiton tutkimus, 2015).

Online uutisista maksavien osuus

Lähde ”World Press Trends: Newspaper Revenues Shift To New Sources – WAN-IFRA.” 2015, s. 27.

Suomen osalta digitaalisuudesta ja mediamarkkinoiden tulevaisuuden suunnista saadaan varmaankin lisätietoa juuri käynnistyneen liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämästä selvitystyöstä  mediamarkkinoiden toimintaedellytyksistä.