Mikä oli Aviisi-projekti?

 

Aviisi-projekti on nyt päättynyt ja toiminta jatkuu perustoimintana ja kehitys muissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Tätä blogia ylläpidetään hiljaisemmalla ylläpitotahdilla keskittyen Kansalliskirjastojen erilaisiin aineistoihin ja palveluihin.

 

Tekijänoikeudenalaisia sanomalehtiä verkkoon yhteistyöpilotissa

Aviisi-projektin tavoitteena on yhteistyössä sanomalehtikustantajien, Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa rakentaa uusia toimintamalleja, joiden avulla digitaalisten, tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan testata alueellisessa pilotissa Mikkelin seudulla.

Sanomalehdet vuoteen 1910 asti ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Ne löytyvät Kansalliskirjaston sanomalehtikirjastosta, digi.kansalliskirjasto.fi. Tekijänoikeudellisista syistä johtuen yllämainittua tuoreemmat sanomalehdet ovat nähtävissä vain Suomen kuudessa vapaakappalekirjastossa.

Tekijänoikeudenalaisia sanomalehtiaineistoja on mahdollista saattaa lakisääteistä laajempaan käyttöön yhteistyössä tekijänoikeudet selvittämällä ja sopimalla. Tätä yhteistyömallia rakennetaan ja testataan Aviisi-hankkeessa tekijänoikeuksia hallinnoivan Kopioston, sanomalehtien julkaisijoiden ja Kansalliskirjaston kanssa alueellisessa pilotissa Mikkelin seudulla.

Sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan pilotoida mm. peruskoulun ja lukion, kansalaisopiston tai kirjaston käytössä. Myöhemmin toimintamallia voidaan toivottavasti laajentaa koskemaan lehtiaineistojen käyttöön saattamista laajemmin eri kohderyhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Sanomalehdet ovat rikkaita ja monipuolisesti käytettäviä aineistoja. Päivän lehdistä me olemme kautta aikojen lukeneet ajankohtaiset tapahtumat, olivat ne sitten politiikkaa, taloutta, tiedettä, kulttuuria tai taidetta. Sanomalehdet kertovat ja tallentavat paikalliset, alueelliset ja valtakunnan ajankohtaiset uutiset lyhyesti ja selkeästi.

Siksi on tärkeää edistää tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen laajempaa käyttöön saattamista mediataloissa, tutkimuksessa, opetuksessa sekä vapaassa sivistystyössä.

Aviisi-hanke liittyy digitalisoitumisen tuomaan suureen yhteiskunnalliseen ja rakennemurrokseen. Se on askel kohti avointa tietoyhteiskuntaa ja yhteistyöt julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *