Monthly Archives: September 2016

Kansalaisopiston kurssi – teema-aiheena Ristiinan sotakoulu

Kansalliskirjaston, Ruralia-instituutin ja Mikkelin kansalaisopiston kanssa jo aiemmin mainittu kansalaisopiston kurssi digitoitujen aineistojen käytöstä on nyt jo puolivälissä. Tämän syksyn kurssin teema-aiheena on Ristiinan sotakoulu ja suuri osa osallistujista kertoikin, että he ovat olleet mukana Ristiinan sotakoulun taustavoimina tai historiaa tutkimassa, joten osallistujien omat taustatiedot auttavat tiedonhaussa eteenpäin. Lisäksi kurssilla oli myös mahdollista tehdä selvitystä myös omilla aiheilla ja muutamalla osallistujalla olikin lisäksi kiinnostusta sukututkimukseen tai yleensä historiaan sinänsä.

Kurssin opettaja Pirjo Karppinen ja kurssilaisia työn touhussa

Kurssin opettaja Pirjo Karppinen ja kurssilaisia työn touhussa

Kurssin sisällöstä

Kurssi seuraa jo kevään kurssin hyvää rakennetta, jolloin pääopettajina toimivat Pirjo Karppinen ja Juha Rautiainen. Neljän kerran aikana käydään läpi ensin aineistoja yleisesti, esitysjärjestelmää ja luonnollisesti hakua. Kuten eräs kurssilainenkin sanoikin omaksi tavoitteekseen, “miten rajaisi hakua niin, että saisi vähemmän kuin puoli miljoonaa tulosta”.  Toisen kerran tietoiskun aiheena olivat tekijänoikeudet ja aineistoihin viittaaminen, jossa puimme yhdessä kurssilaisten kysymyksiä tekijänoikeuksista liittyen heidän omiin käyttötarkoituksiinsa. Kolmannella kerralla, luento-osion aiheena on leiketoiminto ja luonnollisesti jatketaan edelleen kurssilaisten aiheiden työstämistä omatoimisella tekemisellä  aineistojen parissa. Viimeisellä kerralla puretaan tehdyt työt ja katsotaan minkälaisia oivalluksia tai tietoja aineistoja tutkiessa on tullut.

Brahelinna, Ristiinan sotakoulu kautta aikojen

Brahenlinna osoittautui myös oivaksi teema-aiheeksi kurssille. Rakennus ja sen toiminnot ovat kuitenkin olleet toiminnassa satoja vuosia, joten materiaalia aineistoista löytyy aivan jo perushakusanoilla. Lisäksi tietyt Suomen historian merkkihenkilöt, kuten Y. M. Sprengtporten tai vaikka  Pietari Brahe liittyvät rakennuksen historiaan, jotka ovat hyviä esimerkkejä,  joilla pääseme haussa jo syvemmälle ja fraasihaun käyttöön. Fraasihaku on hyödyllinen erityisesti nimien yhteydessä ja  koska näitä henkilöitä mainitaan lehdissä, niin samalla myös löytyy myös tietoja Ristiinan sotakoulusta.

 

Koska Aviisi-projektissa olevat aineistot ovat käytettävissä katkeamattomana ketjuna, niin Ristiinassa tärkeää rakennusta on toki paikallisissa sanomalehdissä käsitelty kautta aikojen. Olikin kiinnostavaa kuulla kurssilaisilta kuinka sotakoulusta, Brahelinnan virkatalosta  olikin  aikojen kuluessa muuttunut mm. emäntäkouluksi. Tällä hetkellä pohditaankin miten rakennus uusiutuu jälleen ja millaisia toimintoja siellä seuraavaksi voitaisiinkaan järjestää.

Ym. kuva Brahenlinnan rauniot (1908) — lähde: Turistföreningens i Finland årsbok, 01.01.1908, nro 1, s. 25 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/963878/articles/1886932?page=25 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Lisätietoja Ruralia-instituutin vetämästä “Sotakoulu kuntoon”-hankkeesta löytää projektin infosivulta. Seuraa myös tätä blogia, koska pyrimme kurssin jälkeen taas koostamaan mitä kukin oppi aineistoista, hauista ja itse teema-aiheesta.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Käyttötarkoituksista: esinetietoa pienpainatteista

Porin Valun tuotteita

Valutavaroita N:o 275, 01.01.1938, s. 68 http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpainate/binding/344915?page=68 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Kollega kävi läpi joitakin osoitteita, joista http://digi.kansalliskirjasto.fi – palveluun ollaan päädytty. Yksi kokoelma näitä ns. “#digimainittu ” tapauksia löytyi Helsingin kirjaston kysy.fi -palvelun kautta:

Kiintoisia kysy.fi-palstalla ovat myös nämä tietystä tuotteesta tai sen käytöstä kertovat kysymykset, todennäköisesti kun yhteen kysymykseen on annettu hyvä vastaus se on poikinut aiheesta lisääkin.

Jonkun esineen omistajalle voi kuitenkin tulla lisäarvoa siitä jos löytää ko. tuotteen alkuperästä kertovan esitteen. Näitä pienpainatteita, joita arkipainatteiksi voisi kutsua löytää joko digin pienpainatteista (jossa  teollisuuden pienpainatteita) ja doria.fi järjestelmän puolelta löytyy lisää muilta aihealueilta.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna