Tag Archives: tutkimus

Suku 2017-seminaari Kansalliskirjastossa

Keskiviikkona 15.3.2017  klo 13 – 16 ,  Kansalliskirjaston auditoriossa järjestetiin yksi Suku2017-juhlaviikon tapahtumista, eli seminaari jossa käytiin läpi Kansalliskirjaston aineistoja ja kuinka sekä fyysiset että digitoidut aineistot voisivat toimia sukututkijoiden apuna.

 

Löydät ohjelman ja linkit esityksiin alta.

Ohjelma

Tilaisuuden isäntä Pirjo Karppinen, johtaja, Kansalliskirjasto

13.00 – 13.10 Tervetuloa Kai Ekholm, ylikirjastohoitaja, Kansalliskirjasto

13.10 – 13.30 Mitä aarteita sukututkija voi löytää Kansalliskirjastosta? Harri Ahonen, kokoelmapäällikkö, Kansalliskirjasto (materiaali)

13.30 – 14.10 Digi.kansalliskirjasto.fi – palvelun esittely sukututkijan näkökulmasta, Tuula Pääkkönen, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto  (materiaali)

Kahvitarjoilu 14.10-14.40

14.40 – 15.05  Nimien linkitys historiallisissa kirkonkirja-aineistoissa, Eric Malmi, DI, tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto (materiaali)

15.05 – 15.35  Elämäkertojen esittäminen ja tutkiminen linkitettynä datana semanttisessa webissä: Esimerkkeinä Semanttinen kansallisbiografia ja Sotasampo, professori Eero Hyvönen, johtaja, Helsinki Centre for Digital Humanities (Heldig), Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto   (materiaali)

15.35 – 16.00   Kuinka käytän Kansalliskirjaston aineistoja? FT Jukka Partanen Suomen Sukututkimusseuran varapuheenjohtaja

Kiitokset kaikille esittäjille ja osallistujille!

Tallenna

AVIISI-projektin tuore tietosuojaselvitys tukee digitaalisten sanomalehtien käyttöä

Kansalliskirjaston vuosina 2015–2016 toteuttavassa Aviisi-projektissa testataan ja pilotoidaan tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä ja rakennetaan niiden käyttöön saattamisen toiminta- ja sopimusmalleja. Pilotissa mukana olevia sanomalehtiaineistoja avataan rajatusti tutkimuksen ja opetuksen sekä kansalaisten käyttöön http://digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta.

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki sanomalehdet vuoteen 1910 asti. Ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta. Sitä tuoreemmat digitoidut sanomalehdet ovat lakiin perustuen nähtävillä Kansalliskirjastossa ja Suomen vapaakappalekirjastoissa, mutta muun muassa tekijänoikeudellisista syistä eivät sitä laajemmin. Vuoteen 2013 saakka digitoidut tekijänoikeudenalaiset pilottilehdet Länsi-Savo ja Maaseudun Tulevaisuus välitetään Aviisi-projektin pilotissa tutkimus- ja opetuskäyttöön muun muassa Helsingin yliopiston FinClarin-hankkeessa ja Ruralia-instituutissa, Tampereen yliopiston kansanperinnearkistossa, Mikkelin maakunta-arkiston tutkijatyöpisteissä, Mikkelin peruskouluissa ja lukioissa ja Mikkelin kaupunginkirjaston asiakaspäätteillä.

OTT, dosentti Marjut Salokannel teki Aviisi-projektia varten henkilötietojen suojaa koskevan selvityksen, joka julkistettiin keskiviikkona 20.1.2016 Kansalliskirjastossa. Tavoitteena on selvittää, asettaako tietosuoja erityisvaatimuksia sanomalehtiaineistojen käyttöön välittämiselle Aviisissa.  160122_151432_COLLAGE-1

Selvityksen mukaan Aviisissa tapahtuvaa toimintaa on pidettävä henkilötietojen käsittelynä henkilötietolain ja direktiivin merkityksessä. Henkilötietojen käsittely edellyttää, että siihen on henkilötietolain mukainen peruste. Kansalliskirjasto käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseksi. Kansalliskirjastolla on kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain mukaan velvollisuus säilyttää lain nojalla sille talletettu aineisto tuleville sukupolville ja mahdollistaa aineiston käyttö tutkimukseen ja muuhun perusteltuun tiedonhakuun sekä mahdollisiin muihin perusteltuihin käyttötarkoituksiin. Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä mukaan sen perusteella talletettuja aineistoja voidaan käyttää lain tarkoituksen mukaisesti ja noudattaen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Aviisi-palvelusta aineistoa käytetään yksinomaan opetus- ja tutkimustoimintaan. Tämän lisäksi yksittäiset kansalaiset voivat tutustua aineistoon vapaakappalekirjastojen sekä Mikkelin kaupunginkirjaston asiakaspäätteiden välityksellä. Käyttö on tarkoin rajoitettua ja kontrolloitua eikä pilottiaineisto ole yleisesti avoimessa internetissä saatavilla.

Kansalliskirjasto voi henkilötietolain puitteissa välittää Aviisi-pilottiin sisältyvät aineistot tutkimus- ja opetustarkoitukseen sekä kansalaisten saataville pilotissa mainituin tavoin joko henkilötietolain 2.4§:n rajoitussäännöksen perusteella, jolloin katsottaisiin, että kyseessä on aineiston välittäminen yleisölle journalistisessa tarkoituksessa. Vaihtoehtoisesti aineiston yleisölle välittämisen voidaan katsoa kuuluvan Kansalliskirjaston lakisääteisen tehtävän hoitamiseen ja se voi antaa aineistot pilotissa mainituin tavoin yleisölle henkilötietolain asettamissa puitteissa. Molemmissa vaihtoehdoissa edellytyksenä on, että aineistot suojataan hallinnollisesti ja teknologisesti niin, että niiden käyttö tapahtuu korkean tietoturvan alaisessa ympäristössä. Aineistojen käytöstä pilotissa on sovittu julkaisijoiden ja tekijänoikeuksista tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa sopimuslisenssimenettelyllä.

Aviisi-projektin rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014–20, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kopiosto, Viestilehdet Oy, Kaakon Viestintä Oy, Mikkelin kaupunki ja Kansalliskirjasto.

Lisätiedot:

OTT, dosentti Marjut Salokannel, marjut.salokannel(at)helsinki.fi

Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Digitointi- ja konservointikeskus / Kansalliskirjasto, pirjo.karppinen (at)helsinki.fi

Sanomalehtiä käyttävä tutkimus OpenFinlandChallenge finalistina

Open Finland Challenge, aiemmin Apps4Finland valitsi Koulutus- ja tutkimus-kategoriaan DHH15-hackathonissa kehitetyn sosialismin termistön leviämistä sanomalehdissä tutkivan työn.

Sanomalehtikorpuksesta valittiin sosialistiset lehdet ja etsittiin kuinka paljon niissä esiintyvät sanat ovat erilaisia kaikissa lehdissä löytyvään termistöön. Näin saadaan kuvaa siitä, kuinka eri konseptit ovat sanomalehdistössä esiintyneet.

Termien aikajanat: sosialistiset lehdet (Kuvan lähde: http://dayofdh2015.uned.es/fnewspapers/wp-content/uploads/sites/129/2015/05/Key-concepts-of-Socialism-Friday.pdf , s16)

Termien aikajanat: sosialistiset lehdet (Kuvan lähde: http://dayofdh2015.uned.es/fnewspapers/wp-content/uploads/sites/129/2015/05/Key-concepts-of-Socialism-Friday.pdf , s16)

Löydät työn yksityiskohdat, ja voit kommentoida työtä OFC:n Trello-työkalun linkkien kautta. Tutkimuksessa hyödynnettiin Kansalliskirjaston http://digi.kansalliskirjasto.fi -sivuston aineistoja, joista oltiin poimittu raakatekstit ja jotka ovat myös saatavilla jo esikäsiteltyinä Fin-Clarinin kielipankin kautta.