Tag Archives: opetuskäyttö

Opetuskäyttöesimerkkejä

Kuten Aviisin kyselyissä jo kerrottiinkin, yksi kiinnostuksen kohteemme on kuinka digitaalisia aineistoja voisi käyttää opetuksessa. Kansalliskirjaston aineistojahan laitettiin vuosi pari sitten EduCloud Allianceen, jossa tehtiin EduCloud Alliance Bazaarreferenssiarkkitehtuuria, jossa eri oppimisjärjestelmien tuottajat ja sisällöntuottajat voisivat koostaa aineistonsa opettajien käyttöön.

 

Nuorten eduskunta

Verkkoanalytiikkaa tutkimalla huomasimme, että mm. Nuorten eduskunnan tehtäväpaketissa ohjaa historiallisiin sanomalehtiaineistoihin aineistojen etsinnässä. Digistähän on tehty paljon leikkeitä mm. vuoden 1863 säätyvaltiopäivistä ja löytyypä joitakin linkkejä jo Wikipediasta.

Helsingin Kaiku, 18.05.1907, nro 20, s. 6-7 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/872492/articles/547858?page=6 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Merkkihenkilöistä

Sitten esimerkiksi erinäisistä merkkihenkilöistä on luotu teemasivustoja, joista yksi esimerkki on vaikka Nurmijärven kunnan Aleksis Kivi-sivut. Sivustolla käytetään Kansalliskirjaston aineistoja, ja aineistojen myötä on luotu oppimistehtäviä joiden avulla motivoidaan oppijoita tutkimaan asioista enemmän. Löydät vastaavat viitteet http://aleksiskivi.www28.zoner-asiakas.fi/?s=kansalliskirjasto -haulla

 

Kuvituksia Finnan kautta

Finna-palvelun puolella, jonka kautta saa useiden museoiden ja kirjastojen aineistoa on luonut kuvatus-tehtäväpaketin yhdessä OKF:n kanssa neuvoen sisätöjen löytämisessä ja käyttötavoissa.

Aviisi-projektissa

Aviisi-projektissa opetuskäyttöä tapahtuu piloteissa jotka ulottuvat peruskouluista lukioon ja tutkimuskäyttöön aina yliopistotasolle. Lisäksi joissakin Suomen Akatemian tutkimushankkeissa käytetään myös digitoituja aineistoja. Lisäksi keväällä ja syksyllä käynnissä olleet käyttäjäkyselyt toivottavasti avaavat ovia opetuskäytön kasvattamiselle. Lisäksi työn alla olevassa väitöskirjassa pohditaan kulttuuriperintöaineistojen opetuskäyttöä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Alkava vuosi lupaa digitaalisia ”kissanpäiviä” Mikkelin kouluille

Tarvitsetko tietoa 1900-luvun siirtolaisuudesta, sota-ajan kotirintaman tehtävistä tai pula-ajan elintarvikkeiden säännöstelystä, Karjalan siirtolaisten asuttamisesta, matkailusta Mikkelin seudulla, yhteiskunnan rakennemuutoksesta 1950- ja 1960-luvuilla? Tai oletko kiinnostunut Suomen Euroopan unioniin liittymisen alkuajoista, kestävästä kehityksestä 1980-luvulta alkaen, kyykäärmeiden heräämisajankohdista talvihorroksen jälkeen, kalastuksesta tai esimerkiksi huveista ja elokuvista? Näihin kysymyksiin oiva lähde on digitaaliset sanomalehdet. Mitä mahtaakaan olla kirjoitettu sanomalehtiin edellä mainituista aiheista?

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4
http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Aviisi-projekti avasi vuoden alussa tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä Mikkelin kaupungin koulujen käyttöön. Historiallisen sanomalehtikirjaston sanomalehdet ovat vapaasti käytettävissä vuoteen 1910 asti. Sitä uudempia sanomalehtiä on mentävä lukemaan johonkin kuudesta eri puolilla Suomea olevista vapaakappalekirjastoista.

Tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen laajempaa käyttöä tukevia toiminta- ja sopimusmalleja opetuksessa pilotoidaan digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta. Mikkelin kaupungin kouluille tarjoutuu nyt historiallinen mahdollisuus tutustua ja käyttää uudempia 1900-luvun ja 2000-luvun sanomalehtiä opetuksen lähdeaineistoina. Pilotoinnin mahdollistaa tekijänoikeuksia hallinnoivan Kopioston, sanomalehtien kustantajien ja Kansalliskirjaston kesken tehtävät sopimukset ja yhteistyö.

Yli 4 000 oppilaalla ja opettajalla on vuoden 2016 ajan mahdollisuus käyttää Länsi-Savon ja Maaseudun Tulevaisuuden sanomalehtiä digitaalisessa ja helposti käytettävässä muodossa katkeamattomana ketjuna aina vuoteen 2013 asti. Erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta myös äidinkieleen, biologiaan ja maantietoon sekä muihin oppiaineisiin tarjoutuu rikas ja modernilla tavalla käytettävä lähdeaineisto.

Tutustu digi.kansalliskirjasto.fi-palveluun sekä hae lisätietoja itseäsi kiinnostavista aiheista ja ilmiöistä! Tämän helpommaksi tiedonhankinta ei tule. Käytä digitaalisten uudempien sanomalehtien pilotointimahdollisuus hyväksesi – Aviisi-projekti yhteistyötahoineen toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta 2016 ja nautinnollista tutkimusmatkaa!