Kansalliskirjasto mukana Suomen Akatemian rahoittamassa digitaalisen humanismin nelivuotisessa hankkeessa

Kansalliskirjasto on mukana Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 hankkeessa (COMHIS). Hankkeessa tutkitaan julkista keskustelua historiallisissa sanomalehdissä ja suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä.

Yhteensä yli miljoona euroa saaneessa neljän vuoden hankkeessa ovat mukana Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian ja informaatioteknologian laitokset.

Digitoidut sanomalehdet lähdeaineistona

COMHIS-hankkeen lähtökohtana on tutkia ja arvioida uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun luonnetta ja laatua vuosina 1640 – 1910. Hankkeessa analysoidaan, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Koska hankkeen keskeinen lähdeaineisto koostuu digitoiduista suomalaisista sanomalehdistä, on Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus sille tärkeä kumppani. Kansalliskirjaston digitoima sanomalehtiaineisto vuoteen 1910 asti on vapaassa käytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta.

COMHIS on uusi avaus muistiorganisaatioiden toiminnassa digitaalisen humanismin alalla; se edistää avointa tiedettä uudella tavalla ja tiivistää tutkijoiden ja muistiorganisaatioiden avointa yhteistyötä.

”COMHIS-projekti palvelee pidemmällä aikavälillä kaikkia tutkijoita, jotka työskentelevät digitoitujen sanomalehtien tiedonlouhinnan parissa. Projektin tavoitteena on edistää digitoitujen sanomalehtien käytettävyyttä ja edesauttaa siihen liittyen haasteiden ratkaisemista.”, tiivistää professori Mikko Tolonen COMHIS-konsortiosta.

Digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen keskus Mikkelissä

Mikkelistä on Kansalliskirjaston johdolla kehittymässä keskeinen digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen keskus, myös kansainvälisesti. Kansalliskirjasto on yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa perustanut hiljattain Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Digitalia) Mikkeliin. COMHIS-tutkimusprojekti tulee nivoutumaan tiiviisti myös keskuksen toimintaan.

Lisätietoja: mikko.tolonen (at) helsinki.fi; minna.kaukonen@helsinki.fi