Tiedotteet

Tekijänoikeudenalaisia sanomalehtiä verkkoon yhteistyöpilotissa 12/2014

Kansalliskirjaston Aviisi-hanke hyväksyttiin suurimpana EU:n aluerakennerahaston hankkeena Etelä-Savon maakuntahallituksessa 17.11.2014. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä sanomalehtikustantajien, Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa rakentaa toimintamalli, jonka avulla digitoitujen, tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan testata alueellisessa pilotissa Mikkelin seudulla.

Sanomalehdet vuoteen 1910 asti ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Ne löytyvät Kansalliskirjaston sanomalehtikirjastosta, verkko-osoitteesta digi.kansalliskirjasto.fi. Tekijänoikeudellisista syistä johtuen yllämainittua tuoreemmat sanomalehdet ovat nähtävissä vain Suomen kuudessa vapaakappalekirjastossa mikrofilmeiltä.

Tekijänoikeudenalaisia sanomalehtiaineistoja on mahdollista saattaa lakisääteistä laajempaan käyttöön yhteistyössä tekijänoikeudet selvittämällä ja sopimalla. Tätä yhteistyömallia rakennetaan ja testataan Aviisi-hankkeessa tekijänoikeuksia hallinnoivan Kopioston, sanomalehtien julkaisijoiden ja Kansalliskirjaston kanssa alueellisessa pilotissa Mikkelin seudulla.

Sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan pilotoida mm. peruskoulun ja lukion opetuksen, kansalaisopiston tai kirjaston käytössä. Myöhemmin toimintamallia voidaan toivottavasti laajentaa koskemaan lehtiaineistojen käyttöön saattamista laajemminkin eri kohderyhmille paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Päivän lehdistä me suomalaiset olemme kautta aikojen lukeneet ajankohtaiset tapahtumat, olivat ne sitten politiikkaa, taloutta, tiedettä, kulttuuria tai taidetta. Sanomalehdet kertovat ja tallentavat paikalliset, alueelliset ja valtakunnan ajankohtaiset uutiset lyhyesti ja selkeästi. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja ja on tärkeää edistää tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöön saattamista mediataloissa, tutkimuksessa, opetuksessa sekä vapaassa sivistystyössä.

Aviisi-hanke liittyy digitalisoitumisen tuomaan suureen yhteiskunnalliseen ja rakennemurrokseen. Se on askel kohti avointa tietoyhteiskuntaa ja se on yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Aviisi-hanke linkittyy Opetus-ja kulttuuriministeriön digitaalisten oppimateriaalien Pilviväylä-hankkeeseen ja tukee Mikkelin kaupungin strategista LUPAUS-ohjelmaa.

Hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. EAKR-hanketta (Vipuvoimaa EU:lta) rahoittavat myös Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Kaakon Viestintä Oy/Länsi-Savo, Viestilehdet Oy/Maaseudun tulevaisuus sekä Kopiosto. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2016.

Lisätietoja: Johtaja Majlis Bremer-Laamanen tai projektipäällikkö Pirjo Karppinen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi Kansalliskirjasto, digitointi- ja konservointikeskus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *