Monthly Archives: August 2016

Digitoitujen kulttuuriperintöaineistojen Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistunut

Kansalliskirjaston tarjoama digitoitujen lehtien Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistettu.Käyttäjän kannalta näkyvimmät muutokset on tehty hakuun. Uusi hakulomake palvelee aikaisempaa paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, kun haun kohdentamisen suotimet ovat selkeästi esillä. Käyttäjällä on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia valita hakutulosten esittämistapa itselleen sopivaksi ja hakutulokset voi tallentaa myöhempää käyttöä varten. Sivukuvasta tunnistetun ja haettavan tekstin saa uudessa versiossa esille tekstimuodossa. Se mahdollistaa mm. tekstin kopioinnin leikepöydälle ja helpottanee fraktuura-fontin lukemista. Teksti on suoraan koneluetussa muodossa, joten siinä saattaa olla jonkin verran merkkivirheitä alkuperäisen painatteen ja mikrofilmin kunnosta riippuen. Nyt tehtyyn palvelun kehittämistyöhön ovat palautetta antaneet sekä Aviisi-projektin pilottien osallistujat että digi.kansalliskirjasto.fi–palvelun muut aktiiviset käyttäjät ja toivomme palautetta jatkossakin. Digin uusia toimintoja voi käydä läpi leikkimielisen haasteen avulla, jossa muutaman tehtävän avulla voit tutustua eri toimintoihin: https://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/viestinta/digihaaste/ .

Kansalliskirjaston Digi-palvelussa on tarjolla yli 10 miljoonaa sivua aineistoja: sanomalehtiä on n. 4 miljoonaa, aikakauslehtiä n. 6 miljoonaa ja pienpainatteita n. 130 000 sivua. Palvelu sisältää Suomen vanhimmat sanomalehdet aina vuodesta 1771 alkaen. Tekijänoikeuksien vuoksi lehdet ovat avoimesti käytössä vuoteen 1910 asti ja sitä uudemmat ovat käytössä vapaakappalekirjastoissa eri puolella maata.

Digi-palvelun uudistaminen liittyy Aviisi- ja Digitalia-projekteihin. Projekteja rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin yliopistokeskus, Kaakon Viestintä Oy, Viestilehdet Oy, Kopiosto, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Uusi Digi löytyy osoitteesta: digi.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjastossa on digitoitu yli neljä miljoonaa sivua sanomalehtiä

Kansalliskirjaston Mikkelissä sijaitsevassa Digitointi- ja konservointikeskuksessa on digitoitu yli neljä miljoonaa sivua sanomalehtiä. Digitoidut lehdet löytyvät osoitteesta: digi.kansalliskirjasto.fi.

Vapaassa käytössä on lehdistä noin puolet eli ne, jotka ovat ilmestyneet ennen vuotta 1910. Rajatussa käytössä ovat sitä uudemmat lehdet. Niitä pääsee lukemaan vapaakappalekirjastoissa eri puolella maata. Aviisi-projektin pilottialueella Mikkelissä mm. kouluissa, kirjastossa, museossa ja arkistoissa pääsee lukemaan myös tiettyjä uusia digitoituja lehtiä. Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu sisältää lisäksi yli 6 miljoonaa sivua aikakauslehtiä.

digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehdet

Sanomalehtiä digitoitu yhteensä  4 035 204  sivua
niistä vapaassa käytössä  1 963 455  sivua (48%) (-1910).
ja rajatussa käytössä  2 071 749  sivua (52%) (1911-).

 

 

Recap of Aviisi

Article about Aviisi-project goals and status was recently included in the National Library of Finland Bulletin 2016, which tells about ongoing projects and activities in Finland. You can read the full article at https://blogs.helsinki.fi/natlibfi-bulletin/?page_id=784

Suomen Urheilulehti, 01.05.1905, nr. 4, s. 71

Suomen Urheilulehti, 01.05.1905, nr. 4, s. 71

Pirjo Karppinen writes in the bulletin about the Aviisi and accomplishments so far, mentioning the study of data protection with regard to the incoming EU data protection act. Important thing mentioned are also our pilots, which open avenues for kinds of uses for the materials ranging from academic research to local and family research and then on education. One of the hands-on examples is the adult education centre course, where we had one course version in the spring of 2016 and second course is due to start on September.

Remember to visit the Aviisi-pilot locations for reading full digital chain of Länsi-Savo and Maaseudun tulevaisuus and do send us feedback via digi.kansalliskirjasto.fi .

Kansalaisopiston kurssi syyskuulla

Kansalliskirjasto toteuttaa yhdessä Mikkelin kansalaisopiston ja Ruralia-instituutin kanssa ilmaisen kurssin

Historian aarteiden hakua digitaalisista aineistoista – esimerkkinä Ristiinan sotakoulu. Voit jo ilmoittautua https://opistopalvelut.fi/mikkeli/course.php?l=fi&t=7408

Kaiku, 04.01.1884, nr. 2, s. 1 http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1116470#?page=1 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Kurssilla tutustutaan Kansalliskirjaston digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöön yhdessä tehden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa aineiston tai menetelmän tuntemusta. Kurssilla käytetään Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen digitoimia aineistoja. Kurssilaisten käytössä ovat myös Länsi-Savon ja Maaseudun Tulevaisuuden lehtiaineistot vuosilta 1916-2013. Menetelmän avulla menneisyydestä saattaa aueta aivan uusia näkökulmia ja tietoa.

Erityisesti etsitään tietoa Ristiinan kirkonkylässä sijaitsevasta, vuonna 1739 rakennetun ns. sotakoulun rakennuksen ja sen ympäristön eri vaiheista. Kurssille voi tulla tutkimaan myös omia mielenkiinnon aiheita. Kurssi on osa EAKR -rahoitteista Aviisi-hanketta ja on osallistujille ilmainen. Kurssi toteutetaan kansalaisopiston, Ruralia-instituutin ja Kansalliskirjaston yhteistyönä.

Tämä kurssi jatkaa aiemman kevään kurssin mukaisesti, mutta vaikka olisit ollut keväällä jo mukana, voit tulla uudestaan. Aiemman kurssin tapahtumista voit lukea tästä blogista löytyy mm. sukututkimusseuran luennosta ja lopputunnelmista .

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna