Author Archives: Hanna T Arpiainen

Digitoitujen kulttuuriperintöaineistojen Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistunut

Kansalliskirjaston tarjoama digitoitujen lehtien Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistettu.Käyttäjän kannalta näkyvimmät muutokset on tehty hakuun. Uusi hakulomake palvelee aikaisempaa paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, kun haun kohdentamisen suotimet ovat selkeästi esillä. Käyttäjällä on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia valita hakutulosten esittämistapa itselleen sopivaksi ja hakutulokset voi tallentaa myöhempää käyttöä varten. Sivukuvasta tunnistetun ja haettavan tekstin saa uudessa versiossa esille tekstimuodossa. Se mahdollistaa mm. tekstin kopioinnin leikepöydälle ja helpottanee fraktuura-fontin lukemista. Teksti on suoraan koneluetussa muodossa, joten siinä saattaa olla jonkin verran merkkivirheitä alkuperäisen painatteen ja mikrofilmin kunnosta riippuen. Nyt tehtyyn palvelun kehittämistyöhön ovat palautetta antaneet sekä Aviisi-projektin pilottien osallistujat että digi.kansalliskirjasto.fi–palvelun muut aktiiviset käyttäjät ja toivomme palautetta jatkossakin. Digin uusia toimintoja voi käydä läpi leikkimielisen haasteen avulla, jossa muutaman tehtävän avulla voit tutustua eri toimintoihin: https://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/viestinta/digihaaste/ .

Kansalliskirjaston Digi-palvelussa on tarjolla yli 10 miljoonaa sivua aineistoja: sanomalehtiä on n. 4 miljoonaa, aikakauslehtiä n. 6 miljoonaa ja pienpainatteita n. 130 000 sivua. Palvelu sisältää Suomen vanhimmat sanomalehdet aina vuodesta 1771 alkaen. Tekijänoikeuksien vuoksi lehdet ovat avoimesti käytössä vuoteen 1910 asti ja sitä uudemmat ovat käytössä vapaakappalekirjastoissa eri puolella maata.

Digi-palvelun uudistaminen liittyy Aviisi- ja Digitalia-projekteihin. Projekteja rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin yliopistokeskus, Kaakon Viestintä Oy, Viestilehdet Oy, Kopiosto, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Uusi Digi löytyy osoitteesta: digi.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjastossa on digitoitu yli neljä miljoonaa sivua sanomalehtiä

Kansalliskirjaston Mikkelissä sijaitsevassa Digitointi- ja konservointikeskuksessa on digitoitu yli neljä miljoonaa sivua sanomalehtiä. Digitoidut lehdet löytyvät osoitteesta: digi.kansalliskirjasto.fi.

Vapaassa käytössä on lehdistä noin puolet eli ne, jotka ovat ilmestyneet ennen vuotta 1910. Rajatussa käytössä ovat sitä uudemmat lehdet. Niitä pääsee lukemaan vapaakappalekirjastoissa eri puolella maata. Aviisi-projektin pilottialueella Mikkelissä mm. kouluissa, kirjastossa, museossa ja arkistoissa pääsee lukemaan myös tiettyjä uusia digitoituja lehtiä. Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu sisältää lisäksi yli 6 miljoonaa sivua aikakauslehtiä.

digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehdet

Sanomalehtiä digitoitu yhteensä  4 035 204  sivua
niistä vapaassa käytössä  1 963 455  sivua (48%) (-1910).
ja rajatussa käytössä  2 071 749  sivua (52%) (1911-).

 

 

Historia aarteita sanomalehtien sivuilta

Artikkelin kirjoittaja on vt. johtaja Pirjo Karppinen Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksesta.

Mitä Mannerheim teki Mikkelissä? Tulipalot Mikkelissä – mitä Mikkelissä on palanut ja milloin? Isoäitini on ollut töissä sirkuksessa-löytyisikö siitä jotain?  Miksi Mikkeliin on muutettu? Mikkeli urheilukaupunkina.   Esimerkiksi nämä kysymykset olivat kurssilaisten mielessä, kun he tulivat tutustumaan ja oppimaan Kansalliskirjaston digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöä.

Kansalliskirjaston digitointi-ja konservointikeskus toteutti mikkeliläisille kurssin ” Löydä historian aarteita sanomalehtien sivuilta ”yhdessä Mikkelin kansalaisopiston ja Mikkelin maakuntakirjaston kanssa. Kansalliskirjaston asiantuntijat Juha Rautiainen, Tuula Pääkkönen ja Pirjo Karppinen suunnittelivat ja ohjasivat kurssin, jonka vieraana kävi myös Suomen sukututkimusseuran tunnettu ja arvostettu historioitsija, Jukka Partanen.

Jukka muisteli aikaa, jolloin kaikki aineistot olivat mikrofilmeillä ja niitä vain kelattiin kunnes oikea kohta löytyi. Nykyisin aineistoja on saatavilla ja niiden selailu ja haku on helppoa. Kurssi pidettiin neljänä maaliskuun tiistaina Mikkelin Maakuntakirjastossa.

Kurssilaiset saivat valita itseä kiinnostavan aiheen, johon etsittiin tietoja Kansalliskirjaston digitaalisista sanomalehdistä, digi.kansalliskirjasto.fi – palvelusta. Sanomalehdet vuoteen 1910 asti ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Löydät ne ja voi käyttää niitä digi.kansalliskirjasto.fi –palvelusta. Tekijänoikeudellisista syistä johtuen yllämainittua tuoreemmat sanomalehdet ovat nähtävissä vain Suomen kuudessa vapaakappalekirjastossa mikrofilmeiltä. Kansalliskirjaston Aviisi-projektissa Mikkelin seudulla pilotoidaan digitaalisten tätä uudempien Länsi-Savo ja Maaseudun Tulevaisuus- lehtien avaamista ja käyttöä mm. peruskoulun, lukion, kansalaisopiston, museoiden ja tutkijoiden käyttöön. Molemmat lehdet viettävät satavuotisjuhliaan lähivuosina, kuten itsenäinen Suomi. Näiden lehtien digitaaliset aineistot ovat nyt käytettävissä piloteissa lähes sadalta vuodelta, aina vuoteen 2013 asti.

Sanomalehdet ovat korvaamattoman rikas kulttuurihistoriallinen perintö ja arvokas aineisto. Päivän lehdistä suomalaiset ovat kautta aikojen lukeneet ajankohtaiset tapahtumat, olivat ne sitten politiikkaa, taloutta, tiedettä, kulttuuria tai taidetta. Sanomalehdet kertovat paikalliset, alueelliset ja valtakunnan uutiset lyhyesti ja selkeästi. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja.

Hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. EAKR-hanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto, Kansalliskirjasto sekä Mikkelin kaupunki, Kaakon Viestintä Oy/Länsi-Savo, Viestilehdet Oy/Maaseudun tulevaisuus sekä Kopiosto. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2016.

Lisätietoja: Vt. johtaja Pirjo Karppinen ja tietojärjestelmäasiantuntija Tuula Pääkkonen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi Kansalliskirjasto, digitointi- ja konservointikeskus

aviisi

Kuva: Pirjo Karppinen

 

 

Koulutusta tarjolla: Löydä historian aarteita lehtien sivuilta – Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Löydä historian aarteita lehtien sivuilta – Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Kansalliskirjasto järjestää koulutusta Mikkelin kansalaisopistolle. Kurssi toteutetaan tiistaisin 8.3., 15.3., 22.3. ja 29.3. klo 17.30 – 19.20, paikkana on Mikkelin kaupunginkirjaston atk-luokka.

Ilmoittautuminen on Mikkelin kansalaisopiston kurssi-ilmoittautumisten kautta.

Päivän lehdistä suomalaiset ovat kautta aikojen lukeneet ajankohtaiset tapahtumat, olivat ne sitten politiikkaa, taloutta, tiedettä, kulttuuria tai taidetta. Sanomalehdet kertovat paikalliset, alueelliset ja valtakunnan uutiset lyhyesti ja selkeästi. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja. Tällä kurssilla tutustutaan oman kiinnostuksen ja aiheen pohjalta Kansalliskirjaston digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöön yhdessä tehden ilman ennakkovaatimuksia.

Tervetuloa mukaan!