Digitoitujen kulttuuriperintöaineistojen Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistunut

Kansalliskirjaston tarjoama digitoitujen lehtien Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelu on uudistettu.Käyttäjän kannalta näkyvimmät muutokset on tehty hakuun. Uusi hakulomake palvelee aikaisempaa paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita, kun haun kohdentamisen suotimet ovat selkeästi esillä. Käyttäjällä on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia valita hakutulosten esittämistapa itselleen sopivaksi ja hakutulokset voi tallentaa myöhempää käyttöä varten. Sivukuvasta tunnistetun ja haettavan tekstin saa uudessa versiossa esille tekstimuodossa. Se mahdollistaa mm. tekstin kopioinnin leikepöydälle ja helpottanee fraktuura-fontin lukemista. Teksti on suoraan koneluetussa muodossa, joten siinä saattaa olla jonkin verran merkkivirheitä alkuperäisen painatteen ja mikrofilmin kunnosta riippuen. Nyt tehtyyn palvelun kehittämistyöhön ovat palautetta antaneet sekä Aviisi-projektin pilottien osallistujat että digi.kansalliskirjasto.fi–palvelun muut aktiiviset käyttäjät ja toivomme palautetta jatkossakin. Digin uusia toimintoja voi käydä läpi leikkimielisen haasteen avulla, jossa muutaman tehtävän avulla voit tutustua eri toimintoihin: https://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/viestinta/digihaaste/ .

Kansalliskirjaston Digi-palvelussa on tarjolla yli 10 miljoonaa sivua aineistoja: sanomalehtiä on n. 4 miljoonaa, aikakauslehtiä n. 6 miljoonaa ja pienpainatteita n. 130 000 sivua. Palvelu sisältää Suomen vanhimmat sanomalehdet aina vuodesta 1771 alkaen. Tekijänoikeuksien vuoksi lehdet ovat avoimesti käytössä vuoteen 1910 asti ja sitä uudemmat ovat käytössä vapaakappalekirjastoissa eri puolella maata.

Digi-palvelun uudistaminen liittyy Aviisi- ja Digitalia-projekteihin. Projekteja rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin yliopistokeskus, Kaakon Viestintä Oy, Viestilehdet Oy, Kopiosto, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Uusi Digi löytyy osoitteesta: digi.kansalliskirjasto.fi