Tag Archives: tiedonhaku

Kansalaisopiston kurssi – teema-aiheena Ristiinan sotakoulu

Kansalliskirjaston, Ruralia-instituutin ja Mikkelin kansalaisopiston kanssa jo aiemmin mainittu kansalaisopiston kurssi digitoitujen aineistojen käytöstä on nyt jo puolivälissä. Tämän syksyn kurssin teema-aiheena on Ristiinan sotakoulu ja suuri osa osallistujista kertoikin, että he ovat olleet mukana Ristiinan sotakoulun taustavoimina tai historiaa tutkimassa, joten osallistujien omat taustatiedot auttavat tiedonhaussa eteenpäin. Lisäksi kurssilla oli myös mahdollista tehdä selvitystä myös omilla aiheilla ja muutamalla osallistujalla olikin lisäksi kiinnostusta sukututkimukseen tai yleensä historiaan sinänsä.

Kurssin opettaja Pirjo Karppinen ja kurssilaisia työn touhussa

Kurssin opettaja Pirjo Karppinen ja kurssilaisia työn touhussa

Kurssin sisällöstä

Kurssi seuraa jo kevään kurssin hyvää rakennetta, jolloin pääopettajina toimivat Pirjo Karppinen ja Juha Rautiainen. Neljän kerran aikana käydään läpi ensin aineistoja yleisesti, esitysjärjestelmää ja luonnollisesti hakua. Kuten eräs kurssilainenkin sanoikin omaksi tavoitteekseen, “miten rajaisi hakua niin, että saisi vähemmän kuin puoli miljoonaa tulosta”.  Toisen kerran tietoiskun aiheena olivat tekijänoikeudet ja aineistoihin viittaaminen, jossa puimme yhdessä kurssilaisten kysymyksiä tekijänoikeuksista liittyen heidän omiin käyttötarkoituksiinsa. Kolmannella kerralla, luento-osion aiheena on leiketoiminto ja luonnollisesti jatketaan edelleen kurssilaisten aiheiden työstämistä omatoimisella tekemisellä  aineistojen parissa. Viimeisellä kerralla puretaan tehdyt työt ja katsotaan minkälaisia oivalluksia tai tietoja aineistoja tutkiessa on tullut.

Brahelinna, Ristiinan sotakoulu kautta aikojen

Brahenlinna osoittautui myös oivaksi teema-aiheeksi kurssille. Rakennus ja sen toiminnot ovat kuitenkin olleet toiminnassa satoja vuosia, joten materiaalia aineistoista löytyy aivan jo perushakusanoilla. Lisäksi tietyt Suomen historian merkkihenkilöt, kuten Y. M. Sprengtporten tai vaikka  Pietari Brahe liittyvät rakennuksen historiaan, jotka ovat hyviä esimerkkejä,  joilla pääseme haussa jo syvemmälle ja fraasihaun käyttöön. Fraasihaku on hyödyllinen erityisesti nimien yhteydessä ja  koska näitä henkilöitä mainitaan lehdissä, niin samalla myös löytyy myös tietoja Ristiinan sotakoulusta.

 

Koska Aviisi-projektissa olevat aineistot ovat käytettävissä katkeamattomana ketjuna, niin Ristiinassa tärkeää rakennusta on toki paikallisissa sanomalehdissä käsitelty kautta aikojen. Olikin kiinnostavaa kuulla kurssilaisilta kuinka sotakoulusta, Brahelinnan virkatalosta  olikin  aikojen kuluessa muuttunut mm. emäntäkouluksi. Tällä hetkellä pohditaankin miten rakennus uusiutuu jälleen ja millaisia toimintoja siellä seuraavaksi voitaisiinkaan järjestää.

Ym. kuva Brahenlinnan rauniot (1908) — lähde: Turistföreningens i Finland årsbok, 01.01.1908, nro 1, s. 25 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/963878/articles/1886932?page=25 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Lisätietoja Ruralia-instituutin vetämästä “Sotakoulu kuntoon”-hankkeesta löytää projektin infosivulta. Seuraa myös tätä blogia, koska pyrimme kurssin jälkeen taas koostamaan mitä kukin oppi aineistoista, hauista ja itse teema-aiheesta.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Anna palautetta Digin hakutoiminnosta!

Digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun tekstihaku-toiminto on ollut nykyisessä muodossaan käytössä jo tovin. Kun haun toimivuudesta eri käyttötarkoituksissa on saatu kerättyä käytännön kokemusta, on tullut aika ottaa seuraava askel sen kehittämisessä.

Hakutoimintoon tehdään muutoksia, joiden avulla uskomme sen palvelevan entistä paremmin palvelun käyttäjäkuntaa. Nykyistä toimintoa ei ole tarkoitus korvata kokonaan uudella, vaan sitä kehitetään ja tuodaan rinnalle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia hakujen kohdentamiseen.

Myös Digin käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa tekstihaun kehittämiseen. Hakutoimintoon liittyvää palautetta voi antaa tämän blogin kommenteissa, jolloin sitä pääsevät lukemaan ja kommentoimaan muutkin käyttäjät. Vaihtoehtoisesti käytettävissä on http://digi.kansalliskirjasto.fi -sivuston palautelomake, jonka kautta lähetetyt viestit tulevat nekin Digin kehittäjien tietoon.

Kerro meille esimerkiksi: Mitä mieltä olet digi.kansalliskirjasto.fi:n hakutoiminnosta? Onko maailmalla vastaavissa palveluissa hyvin toteutettuja hakuja? Mikä nykyisessä haussa on hyvää, eli mitä et ainakaan haluaisi muutettavan?

Palautteessa olisi arvokas myös tieto siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein käytät digiä.

Alkava vuosi lupaa digitaalisia ”kissanpäiviä” Mikkelin kouluille

Tarvitsetko tietoa 1900-luvun siirtolaisuudesta, sota-ajan kotirintaman tehtävistä tai pula-ajan elintarvikkeiden säännöstelystä, Karjalan siirtolaisten asuttamisesta, matkailusta Mikkelin seudulla, yhteiskunnan rakennemuutoksesta 1950- ja 1960-luvuilla? Tai oletko kiinnostunut Suomen Euroopan unioniin liittymisen alkuajoista, kestävästä kehityksestä 1980-luvulta alkaen, kyykäärmeiden heräämisajankohdista talvihorroksen jälkeen, kalastuksesta tai esimerkiksi huveista ja elokuvista? Näihin kysymyksiin oiva lähde on digitaaliset sanomalehdet. Mitä mahtaakaan olla kirjoitettu sanomalehtiin edellä mainituista aiheista?

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4
http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Aviisi-projekti avasi vuoden alussa tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä Mikkelin kaupungin koulujen käyttöön. Historiallisen sanomalehtikirjaston sanomalehdet ovat vapaasti käytettävissä vuoteen 1910 asti. Sitä uudempia sanomalehtiä on mentävä lukemaan johonkin kuudesta eri puolilla Suomea olevista vapaakappalekirjastoista.

Tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen laajempaa käyttöä tukevia toiminta- ja sopimusmalleja opetuksessa pilotoidaan digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta. Mikkelin kaupungin kouluille tarjoutuu nyt historiallinen mahdollisuus tutustua ja käyttää uudempia 1900-luvun ja 2000-luvun sanomalehtiä opetuksen lähdeaineistoina. Pilotoinnin mahdollistaa tekijänoikeuksia hallinnoivan Kopioston, sanomalehtien kustantajien ja Kansalliskirjaston kesken tehtävät sopimukset ja yhteistyö.

Yli 4 000 oppilaalla ja opettajalla on vuoden 2016 ajan mahdollisuus käyttää Länsi-Savon ja Maaseudun Tulevaisuuden sanomalehtiä digitaalisessa ja helposti käytettävässä muodossa katkeamattomana ketjuna aina vuoteen 2013 asti. Erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta myös äidinkieleen, biologiaan ja maantietoon sekä muihin oppiaineisiin tarjoutuu rikas ja modernilla tavalla käytettävä lähdeaineisto.

Tutustu digi.kansalliskirjasto.fi-palveluun sekä hae lisätietoja itseäsi kiinnostavista aiheista ja ilmiöistä! Tämän helpommaksi tiedonhankinta ei tule. Käytä digitaalisten uudempien sanomalehtien pilotointimahdollisuus hyväksesi – Aviisi-projekti yhteistyötahoineen toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta 2016 ja nautinnollista tutkimusmatkaa!