Tag Archives: pilotointi

Alkava vuosi lupaa digitaalisia ”kissanpäiviä” Mikkelin kouluille

Tarvitsetko tietoa 1900-luvun siirtolaisuudesta, sota-ajan kotirintaman tehtävistä tai pula-ajan elintarvikkeiden säännöstelystä, Karjalan siirtolaisten asuttamisesta, matkailusta Mikkelin seudulla, yhteiskunnan rakennemuutoksesta 1950- ja 1960-luvuilla? Tai oletko kiinnostunut Suomen Euroopan unioniin liittymisen alkuajoista, kestävästä kehityksestä 1980-luvulta alkaen, kyykäärmeiden heräämisajankohdista talvihorroksen jälkeen, kalastuksesta tai esimerkiksi huveista ja elokuvista? Näihin kysymyksiin oiva lähde on digitaaliset sanomalehdet. Mitä mahtaakaan olla kirjoitettu sanomalehtiin edellä mainituista aiheista?

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Koitto : Opettajayhdistyksen terveys ja raittius julkaisema, 01.01.1900, nr. 8, s. 4
http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/885670/articles/126459#?page=4
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Aviisi-projekti avasi vuoden alussa tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä Mikkelin kaupungin koulujen käyttöön. Historiallisen sanomalehtikirjaston sanomalehdet ovat vapaasti käytettävissä vuoteen 1910 asti. Sitä uudempia sanomalehtiä on mentävä lukemaan johonkin kuudesta eri puolilla Suomea olevista vapaakappalekirjastoista.

Tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen laajempaa käyttöä tukevia toiminta- ja sopimusmalleja opetuksessa pilotoidaan digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta. Mikkelin kaupungin kouluille tarjoutuu nyt historiallinen mahdollisuus tutustua ja käyttää uudempia 1900-luvun ja 2000-luvun sanomalehtiä opetuksen lähdeaineistoina. Pilotoinnin mahdollistaa tekijänoikeuksia hallinnoivan Kopioston, sanomalehtien kustantajien ja Kansalliskirjaston kesken tehtävät sopimukset ja yhteistyö.

Yli 4 000 oppilaalla ja opettajalla on vuoden 2016 ajan mahdollisuus käyttää Länsi-Savon ja Maaseudun Tulevaisuuden sanomalehtiä digitaalisessa ja helposti käytettävässä muodossa katkeamattomana ketjuna aina vuoteen 2013 asti. Erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta myös äidinkieleen, biologiaan ja maantietoon sekä muihin oppiaineisiin tarjoutuu rikas ja modernilla tavalla käytettävä lähdeaineisto.

Tutustu digi.kansalliskirjasto.fi-palveluun sekä hae lisätietoja itseäsi kiinnostavista aiheista ja ilmiöistä! Tämän helpommaksi tiedonhankinta ei tule. Käytä digitaalisten uudempien sanomalehtien pilotointimahdollisuus hyväksesi – Aviisi-projekti yhteistyötahoineen toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta 2016 ja nautinnollista tutkimusmatkaa!

Aviisin piloteista – uusimpana Tampereen yliopisto

Jo aiemmin avattujen Kopioston, lehtitalojen oman ja Kansalliskirjaston pilottien lisäksi tovi sitten avattiin myös Tampereen yliopiston pilotti. Sitä ehkä ei voi täysin Etelä-Savon sisällä olevaksi pilotiksi kutsua, mutta perusteluina on, että pilotin avulla saadaan seurattua aineistojen käyttöä myös laajemmin.

Uusi Kuvalehti, 15.08.1901, nr. 15, s. 6-8 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/889159/articles/117112#?page=6 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot Uusi Kuvalehti, 15.08.1901, nr. 15, s. 6-8 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/889159/articles/117112#?page=6 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Viimeisimpänä pilottina avattiin 5.11.2015 Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kansanperinteen arkiston kanssa työpiste, jossa http://digi.kansalliskirjasto.fi – palvelun kautta pääsee Aviisin pilottiaineistoon. Pilotti Tampereella, kuten muutkin pilotit jatkuvat enimmillään vuoden 2016 loppuun saakka. Kulut piloteista hoitaa Aviisi-projekti ja pilotin osallistujat. Lisäksi yhtenä konkreettisena tavoitteena piloteista onkin katsoa käyttömääriä, -tapoja, -syitä ja millaiset sopimus- ja toimintamallit olisivat kestävällä pohjalla kaikkien osallistujien suhteen.

Uusille käyttäjille vielä kertauksena digi.kansalliskirjasto.fi – palvelun käyttöohje ja tulostusohje .

Jos haluat omalle organisaatiollisesi aineistoja käyttöön Aviisin pilottien jälkeen, laita asia korvan taakse ja ota yhteyttä Kansalliskirjaston Digitointi- ja Konservointikeskuksen asiakaspalveluun .