Opetuskäyttöesimerkkejä

Kuten Aviisin kyselyissä jo kerrottiinkin, yksi kiinnostuksen kohteemme on kuinka digitaalisia aineistoja voisi käyttää opetuksessa. Kansalliskirjaston aineistojahan laitettiin vuosi pari sitten EduCloud Allianceen, jossa tehtiin EduCloud Alliance Bazaarreferenssiarkkitehtuuria, jossa eri oppimisjärjestelmien tuottajat ja sisällöntuottajat voisivat koostaa aineistonsa opettajien käyttöön.

 

Nuorten eduskunta

Verkkoanalytiikkaa tutkimalla huomasimme, että mm. Nuorten eduskunnan tehtäväpaketissa ohjaa historiallisiin sanomalehtiaineistoihin aineistojen etsinnässä. Digistähän on tehty paljon leikkeitä mm. vuoden 1863 säätyvaltiopäivistä ja löytyypä joitakin linkkejä jo Wikipediasta.

Helsingin Kaiku, 18.05.1907, nro 20, s. 6-7 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/872492/articles/547858?page=6 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Merkkihenkilöistä

Sitten esimerkiksi erinäisistä merkkihenkilöistä on luotu teemasivustoja, joista yksi esimerkki on vaikka Nurmijärven kunnan Aleksis Kivi-sivut. Sivustolla käytetään Kansalliskirjaston aineistoja, ja aineistojen myötä on luotu oppimistehtäviä joiden avulla motivoidaan oppijoita tutkimaan asioista enemmän. Löydät vastaavat viitteet http://aleksiskivi.www28.zoner-asiakas.fi/?s=kansalliskirjasto -haulla

 

Kuvituksia Finnan kautta

Finna-palvelun puolella, jonka kautta saa useiden museoiden ja kirjastojen aineistoa on luonut kuvatus-tehtäväpaketin yhdessä OKF:n kanssa neuvoen sisätöjen löytämisessä ja käyttötavoissa.

Aviisi-projektissa

Aviisi-projektissa opetuskäyttöä tapahtuu piloteissa jotka ulottuvat peruskouluista lukioon ja tutkimuskäyttöön aina yliopistotasolle. Lisäksi joissakin Suomen Akatemian tutkimushankkeissa käytetään myös digitoituja aineistoja. Lisäksi keväällä ja syksyllä käynnissä olleet käyttäjäkyselyt toivottavasti avaavat ovia opetuskäytön kasvattamiselle. Lisäksi työn alla olevassa väitöskirjassa pohditaan kulttuuriperintöaineistojen opetuskäyttöä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna