Digitalisaatio sanomalehdissä

Kansainvälinen sanomalehtien maailmanjärjestö WAN-IFRA julkaisi kesäkuussa raportin kansainvälisistä sanomalehtimarkkinoista. Raportista voi havaita, että sanomalehtien tulorakenteet ovat muuttumassa digitaalisiksi – sekä mainostulot, että digitaalisten lehtien tuotot ja käyttö on kasvamassa, ja tätä verrataan mm. mobiiliapplikaatioiden käytön kasvukäyrään. Eri maiden tilastoista onkin nähtävissä, että sekä älypuhelin, että tablettikäyttö eri maissa onkin viime vuosina kasvanut:

Älypuhelimet ja tabletit uutiskäytössä

Lähde ”World Press Trends: Newspaper Revenues Shift To New Sources – WAN-IFRA.” 2015, s. 28.

Reutersin raportissa (Reuters Institute for Digital Journalism, 2015) Suomen osalta on havaittu, että 24% uutisten lukijoista käyttää älypuhelinta tai tablettia päätapanaan lukea verkossa olevia uutisia.

Lisäksi verkossa olevien uutisten maksukäyttö on vuoden 2014 osalta arvioitu Suomessa olevan 14%, joka antaa toisen sijan arvioinnissa mukana olleen kahdentoista maan vertailussa.  Tätä voikin selittää suomalaisten suuri luottamus sanomalehtiin tiedotusvälineenä (Sanomalehtien liiton tutkimus, 2015).

Online uutisista maksavien osuus

Lähde ”World Press Trends: Newspaper Revenues Shift To New Sources – WAN-IFRA.” 2015, s. 27.

Suomen osalta digitaalisuudesta ja mediamarkkinoiden tulevaisuuden suunnista saadaan varmaankin lisätietoa juuri käynnistyneen liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämästä selvitystyöstä  mediamarkkinoiden toimintaedellytyksistä.