Tapaustutkimus StarT-ohjelmasta: Luonnontieteellisen projektioppimisen toteuttaminen erilaisten oppijoiden kanssa

Vuoden 2011 alussa koulumaailmassa puhalsivat uudet tuulet, kun voimaan astui useat eri muutokset ja säädökset, kuten Perusopetuslain muutokset (642/2010). Muutoksien seurauksena on esimerkiksi se, ettei oppilaita enää pääsääntöisesti sijoiteta erityisluokalle, erityiskouluun tai pienryhmäopetukseen, vaan tuki saapuu oppilaan luokse. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi tukea tarvitseva oppilas opiskelee ikäluokkansa mukaisesti ”tavallisessa” luokassa. Aineenopettajan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että hänen täytyy kyetä opettamaan hyvin heterogeenistä oppilasryhmää, huomioiden samalla jokaisen oppilaan tuen tarpeet.

Juuri valmistuneessa Maisterintutkielmassa on tutkittu projektioppimisen käyttöä osana tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontiedeopetusta. Tutkimuksessa on haastateltu opettajia ja oppilaita, jotka ovat olleet mukana LUMA-keskus Suomi verkoston StarT-hankkeessa sekä toteuttaneet projekteja lukuvuosien 2018-2019 sekä 2019-2020 aikana. Tulokset ovat kannustavia. Oppilaat kokivat projektioppimisen mielekkäänä ja tekivät mielellään projektiin liittyviä tehtäviä. Opettajat puolestaan näkivät projektioppimisen aikana, kuinka oppilaat sitoutuivat opetukseen ja oppimiseen aivan uudella tavalla. Lisäksi opettajat havaitsivat oppilaiden itseluottamuksen kasvua, oivaltamisen iloa ja päättelykyvyn kehittymistä.

Oppilaiden kehittämät tulevaisuuden taidot projektioppimisen aikana opettajan näkökulmasta
Oppilaiden kehittämät tulevaisuuden taidot projektioppimisen aikana opettajan näkökulmasta.

Tulevaisuuden haasteena on, miten luonnontieteitä voidaan opettaa heterogeeniselle oppilasryhmälle motivoivalla, innostavalla, ymmärrettävällä tavalla, ottaen samalla huomioon oppilaiden moninaiset oppimisen haasteet sekä samalla kannustaen oppilaita luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Tämä tutkimuksen tulosten valossa projektioppimisen avulla olisi mahdollista vastata tähän haasteeseen.

Tutustu tutkimukseen ja yksikön muihinkin opinnäytetöihin tästä.

Teksti: FM Veera Sinikallio