Vihannesten viljely voi olla ympäristöteko

Kesäpäivän tunnelmaa PieniKylän luomupellolla. Kuva: Melina Heimsch

PieniKylä viljelee vihanneksia, viljaa ja yrttejä luomupelloillaan Espoossa hyödyntäen hiiliviljelyn keinoja. Satoa on verkkokaupan ja tilapuodin lisäksi tarjolla myös sato- ja tilakumppanuuksien kautta. Kumppanit ovatkin PieniKylän toiminnan kivijalka ja osaltaan tukemassa myös hiilen sidontaa peltomaahan.

Hiiltä sidotaan takaisin maahan

Kun puhutaan ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien uhkien ratkaisemisesta, mieleen tulevat valtiotasoiset päästökaupat ja ilmastosopimukset, lentämisen ja kuluttamisen vähentäminen sekä niin kutsuttu vihreä teknologia. Vaikka maatalous liitetään usein ilmastonmuutoksen aiheuttajiin, ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin tehokkaasti torjua hiiliviljelyn avulla.

Hiiliviljelyllä tarkoitetaan maanviljelyksen uutta suuntausta, jossa hiiltä sidotaan muun tuotannon ohessa takaisin maaperään – sinne minne se kuuluu, pois ilmakehästä. Hiiltä sidotaan takaisin maahan erilaisin viljelytekniikoin, joihin kuuluvat muun muassa vähennetty maanmuokkaus, syväjuuristen kasvien suosiminen viljelykierrossa, rotaatiolaidunnus sekä monivuotisten kasvien viljely yksivuotisten rinnalla.

Nämä viljelytekniikat eivät vain sido hiiltä takaisin maahan, vaan lisäävät myös tilan ympäristön monimuotoisuutta, parantavat maan vedenpidätyskykyä kuivuuden varalta ja kierrättävät kasvien ravinteita tilan sisällä. Hiiliviljelytekniikat eivät siis vain tee maanviljelyksestä ilmastotekoa, vaan lisäävät myös viljelijän yhteyttä luonnon omiin resursseihin.

…vihanneksia, viljaa, yrttejä, monimuotoisuutta ja maan hoitoa

PieniKylä Espoossa viljelee vihanneksia edellä mainittuja hiiliviljelytekniikoita käyttäen. Tila on myös luomusertifioitu ja noudattaa biodynaamisia periaatteita.

PienessäKylässä painotetaan erityisesti monimuotoisuutta ja maan hoitoa. Tilalla viljeltyjä lajeja ja lajikkeita on yli 200 viljoista kasviksiin ja yrtteihin. Tilalla on myös maatiaisrotuisia lampaita, jotka rotaatiolaiduntavat tilan maita. Ne hoitavat näin maan kasvukuntoa voimistamalla laidunkasvien juurten kasvua. Vihannestuotantoon tarvittava komposti tehdään itse omien kanojen lannasta sen sijaan, että käytettäisiin uusiutumattoman energian avulla valmistettuja ostolannoitteita.

Tilalla ei käytetä myöskään muovikatteita, hallaharsojakin käytetään vain harvoin. Kasvinsuojeluaineita ei käytetä, ei edes luomutuotannossa sallittuja.  Viljely tapahtuu siis luonnon omilla ehdoilla. Säätilojen ollessa yhä arvaamattomampia haasteilta ei säilytä – ja hiiliviljelyn välttämättömyys korostuu entisestään.

Hiiliviljelytilan lisäksi PieniKylä on myös kumppanuusmaatila.

Tarjolla on “satokumppanuuksia” ja“tilakumppanuuksia”.

Satokumppanuuteen kuuluu kymmenen sadonjakoa kymmenen viikon ajan kesäkaudella.  Tarjolla on monipuolinen valikoima vihanneksia, viljoja ja yrttejä. Sadon voi hakea tilalta, sovitusta noutopisteestä tai tilata kotiin kuljetettuna.

Tilakumppanuuteen kuuluu edellä kuvatun satokumppanuuden lisäksi tilan jatkojalosteita ja kuivatuotteita loppusyksystä sekä alennuskortti tilan verkkokauppaan ja kesällä tilalla toimivaan puotiin – sekä mahdollisuus osallistua tilan askareisiin tai muuten vain tulla tilalle virkistäytymään ja tapaamaan vaikka tilan elämiä.

Kumppanit ovat PienenKylän kivijalka. Sato suunnitellaan ja viljellään ensisijaisesti kumppaneita varten. Peltotuoreen sadon nauttimisen lisäksi PienenKylän kumppanit ovat siis mukana hiiliviljelyssä ja sen myötä maatalouden uudelleenluomisessa kohti parempaa tulevaisuutta.

PieniKylä on kumppanuusmaatila sen alkuperäisessä merkityksessä siinä, että sato-osuuden koko ja sisältö voi vaihdella. Näin viljelijä ja kuluttajat jakavat viljelyyn luonnollisesti ja välttämättä liittyviä riskejä. Esimerkiksi pitkä kylmä kevät voi pienentää satoa joidenkin lajikkeiden osalta tai hyvät sateen kesäkuussa kasvattaa ennakoitua suuremman sadon – olosuhteen vaihtelevat vuosittain.

Kumppanuuden hintatiedot ja liittymisohjeet: https://pienikyla.com/tilakumppanuus/kumppaniksi/

Teksti on kirjoitettu KUMAKKA-hankkeessa PieniKylän haastattelun pohjalta.