Käyttäjälle

 • Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti yleislääketieteeseen erikoistuville, erikoislääkärikouluttajille sekä soveltuvin osin lähiohjaajille ja heidän ohjattavilleen.
 • Tarkoituksena on tukea jatko-opiskelijan ja erityisesti yleislääketieteeseen erikoistuvan työssäoppimista.
 • Ohjeesta löytyy runsaasti vinkkejä arviointiin, ohjaus- ja koulutustilanteiden suunnitteluun ja niihin valmistautumiseen sekä ratkaisuja käytännön pulmiin.
 • Ohje on jäsennelty osaamisperustaisen koulutuksen elementtien mukaisesti ja siihen kannattaa paneutua osa-alue kerrallaan.
 • Taustalla vaikuttavat Opinto- ja Osaamisen arviointi -oppaat on julkaistu verkkosivuilla https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/el-koulutus/
 • Ohje ei sisällä väli- ja päättöarviointia, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä erikoistumisen etenemisestä tai erikoislääkäriksi valmistumisesta.
 • Toivomme, että lähde mainitaan ohjeen sisältöjä esitettäessä tai lainattaessa.
 • Sivusto toimii parhaiten tietokoneen selaimella.
 • Ohje on kaikkien yliopistojen yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöiden hyväksymä ja sitä päivitetään tarpeiden mukaisesti.
 • Ohjeen laatimisessa käytettyä kirjallisuutta
 • Kirjoittajat kiittävät erikoislääkärikouluttajia ja yleislääketieteeseen erikoistuvia erilaisten työssä tapahtuvien havainnointi- ja arviointikeinojen ideoinnista sekä luonnosvaihetta koskevista kommenteista.

Joulukuussa 2022


Arja Helin-Salmivaara, koulutusylilääkäri, Helsingin yliopisto ja HUS perusterveydenhuollon yksikkö
Virpi Kultanen, suunnittelija (pedagogi), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
Emmi Lautamatti, kliininen opettaja, apulaisylilääkäri, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
Tuula Palsio, asiantuntijalääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
Marjo Pasanen, koordinaattori, Oulun yliopisto
Anni Peura, koulutusylilääkäri, HUS perusterveydenhuollon yksikkö
Arja Sipinen, koulutusvastuulääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän kaupunki
Susanna Satuli-Autere, koulutusylilääkäri, HUS perusterveydenhuollon yksikkö
Nina Tusa, koulutusylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö
Tiina Vuorio, vs. apulaisylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö


Julkaistu 3.2.2023