Osaamisen arvioinnin sisältö

  • Osaamisen arvioinnissa noudatetaan Osaamisen arviointi yleislääketieteessä -mallia (Kuva 12).
Kuva 12. Osaamisen arviointi yleislääketieteessä -malli. Osaamistavoitteet ryhmiteltynä CanMEDS:in mukaisesti seitsemälle osaamisalueelle muodostavat osaamisen arvioinnin lähtökohdan. Osaamista havainnoidaan säännöllisesti seuraavilla työvälineillä: Vastaanoton havainnointi, Yhteistyötaidot, Potilaspalaute ja Potilastapauskeskustelu sekä itsearvioinnissa Yleislääketieteeseen erikoistuvat etappien avulla. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään puolen vuoden välein ja päätelmät sekä seuraavan koulutusjakson suunnitelma kirjataan ELSA:aan.
  • Erikoistuvan osaamista arvioidaan jokaisella seitsemästä osaamisalueesta kunkin 12 koulutuskuukauden aikana käyttämällä erilaisia havainnoinnin työvälineitä.
    • Työvälineitä voidaan käyttää myös pienissä osissa.
  • Erikoistuva käyttää itsearvioinnin työvälineitä (sininen kehä) itsenäisesti ja kouluttajan kanssa.
  • Havainnoinnin työvälineitä (violetti kehä) käytetään opiskelun suunnitteluun, itsearviointiin ja havaintojen tekemiseen. Määrät kuvaavat 12 koulutuskuukauden aikana tapahtuvia havainnointikertoja.
  • Havaintoja käsitellään ohjaus- ja seurantakeskusteluissa.
  • Työvälineiden tuottamien havaintojen arvioinnin lisäksi osaamista koskevia havaintoja kertyy myös päivittäisessä työssä.

Julkaistu 3.2.2023