Valmistuminen

  • Siirtymäajan jälkeen syksyllä 2023 erikoislääkäriksi voi valmistua vain ELSA:n kautta.
  • Erikoistuva lähettää valmistumispyynnön tarkistettuaan koulutuksen sisältävän vaaditut osiot.

Julkaistu 3.2.2023