Työvälineiden soveltuvuus eri osaamisalueiden havainnointiin

  • Työvälineet soveltuvat eri tavoin eri osaamisalueiden arviointiin (Taulukko 6) ja sen vuoksi havaintoja on tarpeen kerätä eri työvälineillä ja eri tahoilta.
Taulukko 6. Erilaisten työvälineiden soveltuvuus osaamisen havainnointiin.
(0 = soveltuu huonosti, 1 = soveltuu osittain, 2 = soveltuu hyvin)
OsaamisalueVastaanoton havainnointiPotilastapaus-keskusteluYhteistyö-taidotPotilas-palaute
Ammatillisuus2221
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen2201
Johtaminen1110
Lääketieteellinen osaaminen ja kliiniset taidot2211
Tiedonhallinta ja oma osaaminen2210
Vuorovaikutustaidot2022
Yhteistyötaidot1120

Julkaistu 3.2.2023