Potilaspalaute

  • Potilaspalaute -työväline > Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita > Yhteiset lomakkeet
  • Työvälineen avulla kerätään potilaspalautetta lääkärin toiminnasta joko etä- tai lähivastaanoton jälkeen.
  • Lomakkeeseen ei tule kirjata mitään potilasta yksilöiviä tietoja. Identiteettisuojasta on huolehdittava kaikissa lomakkeen käsittelyvaiheissa.
  • Tietosuojan turvaamiseksi palautetta pyydetään kaikilta potilailta esimerkiksi yhden viikon ajalta.
  • Lomakkeen käyttö voidaan kohdentaa johonkin tiettyyn toimintaan (esimerkiksi päivystys, neuvolat ynnä muut sellaiset).
  • Lomake voidaan antaa potilaalle eri tavoin (esimerkiksi vastaanoton jälkeen, postittaa kotiin, lähettää sähköinen palautelinkki sähköpostilla tai tekstiviestillä).
  • Palautteet ohjataan kouluttajalle, joka tekee niistä koosteen ohjauskeskustelussa käytettäväksi.
  • Keskustelun lopuksi erikoistuva laatii kouluttajan tuella suunnitelman omalle kehittymiselleen ja tallentaa sen sekä palautteiden koosteen ELSA:an.
    • Yksittäisen potilaan antamia palautteita ei saa tallentaa ELSA:an.

Julkaistu 3.2.2023