Työskentelyjaksot

 • Erikoistuva tekee työskentelyjaksomerkinnät ELSA:an.
 • Yksi työskentelyjakso voi muodosta useasta koulutusjaksosta.
 • Jokaiseen työskentelyjaksoon tulee liittää koulutustodistus sekä palvelutodistus, jossa näkyy poissaolot.
 • Lisäämällä työskentelyjakso määritellään jakson tyyppi, työskentelypaikka, -aika ja työaika (Taulukko 8 alla).
 • Jakson tyyppi
  • Terveyskeskus-kohtaan merkitään kaikki koulutukselliset terveyskeskusjaksot.
  • Keskus-, alue ja yliopistosairaala: kaikki muiden kliinisten erikoisalojen jaksot.
   – Myös terveyskeskuksen vuodeosasto, mikäli se on muun kliinisen erikoisalan koulutusjakso.
  • Yksityinen: yksityisellä tapahtuneet koulutusjaksot
   – Huolehdi henkilökohtaisen koulutussopimuksen kirjaaminen ELSA:n Työskentelyjaksot-kohtaan.
  • Muu: Esimerkiksi tutkijana, yliopiston kliinisenä opettaja tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä toimiminen.
   – Saattaa vaatia henkilökohtaisen koulutussopimuksen, tarkista asia oman yliopistosi erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöltä.
 • Käytännön koulutus -kohta
  • Terveyskeskustyö: vain kaikkien erikoisalojen koulutusohjelmaan sisältyvä 9 kuukauden terveyskeskusjakso.
   – Kirjaa tähän tasan 9 kuukauden pituinen jakso.
  • Oman erikoisalan koulutus: 9 kuukautta ylittävä koulutuksellinen terveyskeskustyö.
   – Ennen erikoislääkäriopinto-oikeutta toteutuneilla jaksoilla osoita koulutustodistuksella ohjauksen toteutuminen.
  • Omaa erikoisalaa tukeva ja täydentävä koulutus -kohtaan kirjataan muiden kliinisten erikoisalojen koulutusjaksot.
  • Tutkimustyö-kohtaan kirjataan erillisellä työajalla tehty tutkimustyö, joka ei voi olla päällekkäin muiden koulutusjaksojen kanssa.
 • Täytetty Koulutusjakson suunnitelma -lomake tallennetaan ELSA:an kohdennettuna oikealle työskentelyjaksolle.
  • Yhdelle työskentelyjaksolle tulee tallentaa 6 kuukauden välein Koulutusjakson suunnitelma -lomake.
Taulukko 8. Erilaisten koulutusjaksojen sisällön kirjaus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa.
KoulutusjaksoTyyppiKäytännön koulutusHuomioitavaa
Kaikkiin erikoisaloihin sisältyvä 9 kuukauden terveyskeskustyöTerveyskeskusTerveyskeskusMerkitään vain 9 kuukauden pituus
YEK:n terveyskeskustyö yli 9 kuukauttaTerveyskeskusOman erikoisalan koulutusEnnen erikoistumisoikeutta tehty koulutusjakso hyväksytään, mikäli se on sisältänyt ohjausta
Erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen 27 kuukauden terveyskeskustyöTerveyskeskusOman erikoisalan koulutusEnnen erikoistumisoikeutta tehty koulutusjakso hyväksytään, mikäli se on sisältänyt ohjausta
Muun kliinisen erikoisalan jaksoKeskus-, alue tai yliopistollinen-sairaalaOmaa erikoisalaa tukeva tai täydentävä koulutusMyös terveyskeskuksen vuodeosastolla tehty jakso kirjataan tähän kohtaan, mikäli saat siitä muun erikoisalan koulutusjakson
VapaavalintainenKeskus-, alue tai yliopistollinen-sairaalaOmaa erikoisalaa tukeva tai täydentävä koulutus
VapaavalintainenYksityinenOmaa erikoisalaa tukeva tai täydentävä koulutusEsimerkiksi työterveyshuolto. Työpaikalla tulee olla koulutuspaikkaoikeus tai erikoistuvalle tehty henkilökohtainen koulutussopimus
VapaavalintainenMuuOmaa erikoisalaa tukeva tai täydentävä koulutusTyöpaikalla tulee olla koulutuspaikkaoikeus tai erikoistuvalle tehty henkilökohtainen koulutussopimus
TutkimusjaksoMuuTutkimustyöVain päätoiminen tutkimustyö
VanhempainvapaaMerkitään työskentelyksi vanhempainvapaan aikana voimassa oleva työsopimuksen määrittelemänä (1 kuukausi /
1 vanhempainvapaa).

Julkaistu 3.2.2023