Potilastapauskeskustelu

 • Potilastapauskeskustelu -työväline > Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita > Yhteiset lomakkeet
 • Voidaan käyttää joko kokonaisuutena tai vain valitun osaamisalueen osalta.
 • Sisältää kolme osaa.
  • Ensimmäisen sivun ohjeen avulla tarkastellaan potilasasiakirjamerkintöjen sisältöä ja ymmärrettävyyttä sekä potilaan että toisen ammattilaisen näkökulmasta.
  • Toisen sivun ohjeen avulla avataan potilaskertomusmerkintöjen taustalla olevaa ajattelua ja päätöksentekoa osaamisalueittain.
  • Kolmannelta sivulta löytyvät työvälineen käyttöohjeet, jossa on vinkkejä mm. potilasvalinnan suhteen.
 • Keskustelun päätteeksi erikoistuva laatii itselleen konkreettisen kehittymissuunnitelman ja kirjaa sen ELSA:an.
 • Soveltuu myös vertaiskeskusteluun erikoistuvien kesken.
 • Voidaan käyttää myös osittain lyhyempien ohjauskeskustelujen tai konsultaatioiden osana.

Julkaistu 3.2.2023