Vastaanoton havainnointi

  • Vastaanoton havainnointi -työväline > Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita > Yhteiset lomakkeet
  • Lomake on kolmisivuinen sisältäen täytettävän osion lisäksi ohjeet käyttöön ja vinkkejä arvioitaviksi asioiksi.
  • Sopii myös videoidun vastaanoton havainnointiin.
  • Voidaan käyttää joko kaikkien tai yksittäisten taitojen havainnointiin.
  • Eri havainnointikerroille valitaan erilaisia potilaita (ikä, sukupuoli, tausta, sairaudet).
  • Soveltuu eri vastaanottotyyppien havainnointiin (etätyö, kiireetön vastaanotto, neuvola, päivystys ynnä muut sellaiset).
  • Oleellista on kuvata osaamista sanallisesti. Arviointiasteikon käyttö on toissijaista.
  • Voidaan käyttää myös pieninä otoksina, jolloin havainnointeja kertyy muun muassa konsultaatioista. 
  • Keskustelun päätteeksi erikoistuva laatii itselleen konkreettisen kehittymissuunnitelman ja kirjaa sen ELSA:an.

Julkaistu 3.2.2023