Vertaiskeskustelu

  • Osaamisen arvioinnin työkaluja kannattaa käyttää myös vertaisten eli erikoistuvien kesken. Tähän soveltuvat hyvin seuraavat:
  • Vertaiskeskustelun hyötynä on erikoistuvan saama kokemus vertaistuesta, erilaisesta oppimistilanteesta sekä asettumisesta havainnoijan rooliin.
  • Vertaisen antama palaute voi olla helpommin ymmärrettävää, samaistuttavaa tai jopa suorempaa kuin ohjaajan ja vertaisarvioinnin tilanteisiin on hyvä palata myös ohjauskeskusteluissa.

Julkaistu 3.2.2023