Yhteistyötaidot

  • Tietoa yhteistyötaidoista kerätään työyhteisön jäsenille lähetettävällä kyselyllä ja itsearviointilomakkeella > Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita > Yhteiset lomakkeet. Lomakkeet ovat samansisältöiset.
  • Työyhteisöltä palautetta kerätään anonyymisti joko paperilomakkeen tai sähköisen Forms-lomakkeen avulla (Forms on osa Office-pakettia). Sähköisen lomakkeen käyttö helpottaa palautekoosteen tekemistä. Linkki muokattavaan Forms-lomakkeeseen ja sen käyttöohjeeseen.
  • Kysely kannattaa lähettää niille työyhteisön jäsenille, jotka tekevät yhteistyötä erikoistuvan kanssa säännöllisesti eri toimipisteissä.
  • Lomake sisältää rakenteisen osuuden lisäksi vapaata tekstikenttää, johon kyselyyn vastaaja voi kirjata niin erikoistuvan vahvuuksia kuin kehittymiskohteitakin.
  • Kouluttaja tekee palautteista koosteen. Ohjauskeskustelussa erikoistuva vertaa itsearviointiaan työyhteisöltä saamaansa palautteeseen ja tämän pohjalta käydään ohjauskeskustelu.
  • Keskustelun lopuksi erikoistuva laatii kouluttajan tuella suunnitelman omalle kehittymiselleen ja tallentaa sen sekä itsearvioinnin ja palautekoosteen ELSA:an.
    • Yksittäisen henkilön palautteita ei saa ELSA:an tallentaa.

Julkaistu 3.2.2023