Teoriakoulutukset

  • Kirjaa hyväksyttäviksi tunneiksi vain yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty tuntimäärä.
    • Kongresseista ja isoista koulutuskokonaisuuksista hyväksytään korkeintaan 15 tuntia.
  • Teoriakoulutuksia lisätessäsi yliopiston järjestämän koulutuksen koulutustodistus tallennetaan liitetiedostona muotoon YO_koulutuksen nimi. Esimerkki: YO_Vuorovaikutuskoulutus.
    • Tampereen yliopiston erikoistuvien oman yliopiston järjestämien koulutusten suoritukset kirjautuvat ELSA:an suoraan eikä todistusta tarvita.
  • Koulutusohjelmaan sisältyvän kongressin osallistumistodistus tallennetaan liitetiedostoon muotoon Kongressi_ koulutuksen nimi. Esimerkki: Kongressi_NCGP2024Turku.

Julkaistu 3.2.2023