Koulutusjakson suunnitelma

 • Koulutusjakson suunnitelma -lomake > Erikoislääkärikoulutuksen 9 kuukauden terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lomakkeita > Yhteiset lomakkeet
 • Koulutusjakson suunnitelma on tärkeä asiakirja tehtäessä väli- ja päättöarviointia ja kuvaa osaamisen kehittymistä erikoistumisen edetessä.
 • Täytetty Koulutusjakson suunnitelma toimii jakson koulutustodistuksena.
 • Lomake toimii myös seurantakeskustelun runkona.
 • Koulutusjakson suunnitelma laaditaan jokaisesta terveyskeskusjaksosta ja muiden erikoisalojen koulutusjaksosta.
 • Lomaketta käytetään 6 kuukauden jaksoissa (Kuva 13).
 • Pidemmillä koulutusjaksoilla suunnitelmaa käytetään myös 6 kuukauden jaksoissa, jolloin 6 kuukauden seurantakeskustelussa arvioidaan edeltävän 6 kuukauden jakson toteutumista ja samalla täytetään uusi lomake ja sovitaan uudesta tavoitteesta seuraavalle 6 kuukaudelle.
 • Täytetty Koulutusjakson suunnitelma tallennetaan ELSA:an kohtaan ”Työskentelyjakso” kohdennettuna kulloisellekin työskentelyjaksolle.
  • Yhteen työskentelyjaksoon voi siis kohdistua useampi Koulutusjakson suunnitelma.
 • Ohjaustapaamisista kannattaa tehdä päivittäismerkintä ELSA:an, jolloin Koulutusjakson suunnitelman täyttö seurantakeskustelussa on huomattavasti helpompaa.
 • Erikoistuva arvioi jokaisen koulutusjakson sähköisellä lomakkeella https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/lomakkeet-ja-yliopistokohtaiset-ohjeet/#yhteiset-lomakkeet-1 > Erikoislääkärikoulutus > Yhteiset lomakkeet > Terveyskeskuskoulutusjakson arviointilomakkeet). Vahvistusviesti arvioinnin tekemisestä tallennetaan ELSA:an kohtaan ”Työskentelyjakso” koulutusjakson suunnitelman kanssa.
Kuva 13. Seurantakeskustelujen sijoittuminen erikoistuvan yhden työskentelyjakson ajalle. Työskentelyjakson alussa käytävän alkukeskustelu jälkeen käydään seurantakeskustelut 6 kuukauden välein. Jakso päättyy loppukeskusteluun.

Seurantakeskustelu

 • Ennen seurantakeskustelua erikoistuva käy läpi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), edeltävän 6 kuukauden koulutusjakson sekä pohtii tavoitetta seuraavalle jaksolle (kuvat 14 ja 15).
 • Erikoislääkärikouluttaja valmistautuu seurantakeskusteluun käymällä läpi ELSA:an kertyneet suoritukset ja arvioimalla erikoistuvan osaamistavoitteiden saavuttamista (Kuva 15).
 • Koulutusjakson suunnitelma -lomake toimii koulutusjakson alku-, väli- ja seurantakeskustelujen runkona.
 • Seurantakeskustelujen yhteydessä koulutusjakson päättyessä Koulutusjakson suunnitelma -lomakkeeseen kirjataan koulutusjakson tavoitteiden toteutuminen sekä kirjataan uuteen suunnitelmaan seuraavan jakson tavoitteet.
 • Välikeskustelut toteutetaan seurantakeskustelujen välissä, mikä tarkoittaa sitä, että edistymistä arvioidaan 3 kuukauden välein.
Kuva 14.
Seurantakeskustelu erikoistuvan näkökulmasta.

Kuva 15. Seurantakeskustelun toteutus. Ennen seurantakeskustelua erikoistuva käy läpi aiemmin laatimansa HOPS:in ja edeltävän 6 kuukauden koulutusjakson sekä pohtii tavoitetta seuraavalle jaksolle. Seurantakeskustelu käydään ohjaustunnilla, jolloin käydään läpi erikoistuvan omat tavoitteet ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Lopuksi erikoistuva täyttää Koulutusjakson suunnitelma -lomakkeen, johon hän kirjaa konkreettiset tavoitteet.

Julkaistu 3.2.2023.