Itsereflektion tukeminen

 • Kouluttajan tärkein tehtävä ohjauskeskusteluissa on “ajatteluttaa” erikoistuvaa (Kuva 9).
  • Erikoistuva ja kouluttaja pysähtyvät tarkastelemaan erikoistuvan tekemän itsearvioinnin ja/tai havainnoinnin tuloksia.
  • He paneutuvat tuloksiin liittyviin seikkoihin, kokoavat tietoa, mutta eivät riennä ratkaisemaan asioita saman tien!
  • Vasta tämän jälkeen erikoistuva valitsee seikan, johon yhdessä fokusoidaan ja ryhdytään hakemaan uutta näkökulmaa, uutta tietoa tai ideoita kehittymisen edistämiseksi.
Kuva 9. Reflektion vaiheet. Rauhoitu ensin ja ryhdy sen jälkeen jäsentämään tilannetta tai asiaa koskevaa ajattelua ja tuntemuksia. Järkeile ja ideoi sekä näe sen jälkeen uusia mahdollisuuksia kokeiltavaksi.
 • Olennaista on yhdessä sopia jatkosuunnitelmasta sekä siitä, miten toteutumista seurataan ja arvioidaan.
 • Erikoistuvien itsereflektiiviset taidot vaihtelevat, mutta taitoja on aina mahdollista kartuttaa.
 • Itsereflektiiviset taidot ovat olennaisia ammatissa kehittymisessä myös erikoistumisen jälkeen.
 • Lääkärin työhön ja osaamiseen kohdistuvat pohdinnat edistävät potilaiden saamaa hoitoa ja potilasturvallisuutta.

Julkaistu 3.2.2023