Osaaminen

Osaamisen karttumisen seuranta tapahtuu ELSA:ssa Osaaminen-osion alla.

Päivittäismerkinnät

 • Erikoistuva voi kirjata ELSA:an Päivittäiset merkinnät -osioon esimerkiksi ohjauskeskusteluista tai erikoistumiseen liittyvistä oppimistapahtumista.
  • Erikoistuva voi halutessaan jakaa kirjauksen näkymän erikoislääkärikouluttajan kanssa.
 • Päivittäismerkintöihin voi myös kirjata tehdyt esitelmät.
  • Dokumentit saa liitettyä Asiakirjat-osioon PDF-muodossa.

Arvioinnit

 • Uusi arvioitava tapahtuma lisätään siten, että erikoistuva pyytää sen Pyydä arviointia -painikkeella.
 • Arvioitava kokonaisuus -kohtaan valitaan alasvetovalikosta se osaamistavoite, jotka on kouluttajan kanssa etukäteen sovittu arvioitavaksi.
 • Arvioitava tapahtuma -kohtaan kirjataan käytetty työväline (Potilastapauskeskustelu-, Potilaspalaute-, Vastaanoton havainnointi- ja Yhteistyötaitojen arviointi -lomakkeet, jotka löytyvät valtakunnallisilta laaketieteelliset.fi-sivustolta) ja päivämäärä.
 • Lisätiedot-kohtaan kirjataan havainnointitapahtuman tavoite.
 • Arviointipyynnön lähettämisen jälkeen erikoistuva tekee tapahtumasta itsearvioinnin.
  • Arvioi, minkä etapit olet saavuttanut sekä arvioitavan kokonaisuuden vaativuustaso.
  • Etapeissa kuvataan osaamisen asteittaista kehittymistä, minkä vuoksi niissä edetään etappi kerrallaan.
  • Kohta “Vaativuustaso” on valittava, vaikka se ei olisi olennainen.
  • Kirjaa sanallinen itsearviointi.
  • Kommentti-kenttään kirjataan havainnointitilanteen palautekeskustelun perusteella asetettu seuraava tavoite.
 • Kouluttaja suorittaa arvioinnin ELSA:ssa erikoistuvan arviointipyyntöön.
 • Erikoistuva liittää dokumentin Asiakirjoihin nimeämällä sen VVVVKKPP_Havainnointivälineen nimi. Esimerkki: 20220428_Vastaanoton havainnointi.
  • Päivämääräksi kirjataan päivä, jolloin havainnointi on suoritettu.
  • HUOM! ELSA:an viedään potilastapauskeskustelun päätelmät ja jatkosuunnitelma sekä potilaspalaute- ja yhteistyötaitokyselyiden palautteiden yhteenveto päätelmien lisäksi. Yksittäisiä palautteita ei viedä ELSA:aan.

Suoritemerkinnät

 • Suoritemerkintöjä ei tässä vaiheessa käytetä yleislääketieteen oppialalla.

Seurantakeskustelut

 • Ennen seurantakeskustelun lisäämistä suositellaan kirjaamaan koulutusjakso.
 • Seurantajaksoksi merkitään yksi koulutusjakso.
  • Yksi koulutusjakso voi olla 1–8 kuukauden mittainen.
  • Jakson aikana kertyneet arvioinnit ja teoriakoulutukset kerääntyvät ELSA:ssa seurantakeskustelulomakkeelle.
 • Seurantakeskustelu käydään aina puolivuosittain tai koulutusjakson lopuksi (esimerkiksi 3 kuukauden muun kliinisen erikoisalan jakson lopussa).
 • Ennen kouluttajan kanssa käytävää seurantakeskustelua erikoistuva täyttää Oma arviointi seurantajaksolta -kohtaan itsearviointia koulutusjakson ajalta. Tämän jälkeen lomakkeen voi lähettää omalle kouluttajalle.
  • Koulutusjakson suunnitelma -lomakkeelta Tämän koulutusjakson tärkein anti -kohtaan kirjattu sisältö kopioidaan käydyn keskustelun jälkeen ELSA:aan Seurantakeskustelun merkinnät -kohtaan.
  • Lisähuomioita ja seuraavan jakson tavoitteet -kohdat viimeistellään kouluttajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen.
 • Kouluttajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen erikoistuva tekee seurantakeskustelun merkinnät loppuun.
 • Erikoistuva lähettää lomakkeen, kouluttaja hyväksyy jakson.

Julkaistu 3.2.2023