Ohjauksen työvälineet

HOPS

Koulutusjakson suunnitelma

Potilaspalaute

Potilastapauskeskustelu

Vastaanoton havainnointi

Yhteistyötaidot

Työvälineiden soveltuvuus eri osaamisalueiden havainnointiin

Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

Muita havainnoinnin ja työssä tapahtuvan arvioinnin keinoja

Julkaistu 3.2.2023