Osaamistavoitteet ja Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

  • Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteissa kuvataan osaamista, joka erikoislääkärillä tulisi olla koulutuksen jälkeen.
  • Tavoitteet viitoittavat päämäärää, jota kohti etappien avulla edetään.
  • Osaamistavoitteet (33 kappaletta) on ryhmitelty opinto-oppaassa seitsemälle osaamisalueelle.
  • Jokaisella osaamistavoitteella on nelitasoiset etapit eli välitavoitteet, joilla kuvataan osaamisen vaiheittaista karttumista kunkin osaamistavoitteen suhteen. Esimerkki vuorovaikutustaitojen osaamisalueen yhdestä osaamistavoitteesta kuvassa 7.
Kuva 7. Vuorovaikutustaitojen osaamisalueen tavoitteen ”Osaan muodostaa ja ylläpitää luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja potilasta kunnioittavia hoitosuhteita” neljä etappia (Alkuvaiheen erikoistuva, Edistynyt erikoistuva, Erikoislääkäri ja Erityinen osaaminen) sekä esimerkkejä havainnointi- ja arviointikeinoista.
  • Alkuvaiheen erikoistuvan etapilla kuvataan osaamista, joka on tavallisesti saavutettu 9 kuukauden terveyskeskuskoulutuksen jälkeen.
  • Erityinen osaaminen -taso on mukana sen vuoksi, että ammatillinen kehittyminen jatkuisi suunnitelmallisena erikoislääkärikoulutuksen jälkeenkin.
  • Harva kykenee saavuttamaan erikoistumisen aikana jokaisen osaamistavoitteen erikoislääkärin etapin, mutta monet tavoittavat joidenkin osaamistavoitteiden Erityinen osaaminen -etapin.
  • Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

Julkaistu 3.2.2023