Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit

  • Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapit
  • Etappeja käytetään koko erikoislääkärikoulutuksen ajan säännöllisesti sekä erikoistuvan itsearvioinnissa että ohjauskeskustelussa.
  • Käyttö on mahdollista myös vertaisarvioinnissa toisen erikoistuvan kanssa.
  • Etappeja käytetään erikoistuvan kehittymistarpeiden mukaisesti osaamistavoite tai -alue kerrallaan siten, että kaikki osaamisalueet tulevat erikoistumisen aikana läpikäydyiksi.
  • Tarkasteltava tavoite voidaan valita esimerkiksi itsearvioinnin tai työssä tehtyjen havaintojen perusteella.
  • Erikoistuva merkitsee etappilomakkeeseen omat ajatuksensa ja havaintonsa.
  • Kouluttaja ja erikoistuva sopivat ohjauskeskustelussa erikoistuvan kehittymissuunnitelmasta ja kirjaavat sen ELSA:an.
  • Etappeja on kuvattu tarkemmin osiossa Osaamistavoitteet.

Julkaistu 3.2.2023