Osaamisalueet

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen osaamisalueet

  • Lääkärin työssä tarvittavaa osaamista kuvataan kanadalaisen CanMEDS-viitekehyksen mukaan. Siinä lääkärin osaaminen on jaettu seitsemään, osittain päällekkäiseen osaamisalueeseen (Kuva 6).
  • CanMEDS:n keskiössä on lääketieteellinen osaaminen. Laadukas ammatillinen kehittyminen edellyttää kuitenkin tietojen ja taitojen karttumista kaikilla lääkärin työn osaamisen alueilla.
Kuva 6. CanMEDS-viitekehys koostuu osittain päällekkäisistä osaamisalueista: ammatillisuus, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, johtamistaidot, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, oma osaaminen ja tiedonhallinta sekä lääketieteellinen osaaminen, joka on keskiössä.

Julkaistu 3.2.2023