Seurantakeskustelu ja koulutusjakson suunnitelma

  • Hakumenettelyn aikana laadittavassa HOPS:ssa erikoistuva suunnittelee osaamisensa kartuttamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
  • HOPS:n sisältö kuitenkin elää työn ja yksityiselämän muutosten sekä uusien osaamistarpeiden myötä.
  • Suunnitelmallisuus on tärkeää, koska merkittävä osa suunnitelmista, jotka ovat syntyneet perusteellisten pohdintojen tuloksena, toteutuu ennemmin tai myöhemmin.
  • Erikoistumisen aikana saatu kokemus suunnitelmallisesta oman osaamisen kartuttamisesta ja ylläpitämisestä luo pohjan erikoislääkärikoulutuksen jälkeiselle oman osaamisen jatkuvalle kehittämiselle.
  • Yksittäisen koulutusjakson suunnitelma on osa suurempaa kokonaisuutta eli osa suunnitelmaa, jonka avulla erikoistuva etenee tavoitteitaan kohti. Seurantakeskustelut puolestaan toimivat ikään kuin tarkastelupisteinä, jolloin sekä analysoidaan kulunutta jaksoa että suunnitellaan tulevaa.
  • Koulutusjakson suunnitelma laaditaan hyvin konkreettiseksi sopimalla esimerkiksi havainnointikerrat ja käytettävät työvälineet.
  • Erikoislääkärikouluttajan tehtävä on tukea erikoistuvaa pohdinnoissa ja suunnitelmien laadinnassa.

Julkaistu 3.2.2023