Taulukko 2

Ohjauksessa ja itsearvioinnissa käytettäviä työvälineitä

TyövälineMiten työvälinettä käytetään
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haettaessa verkkokurssilla laadittava suunnitelma, jota päivitetään erikoistumisen aikana. Käytetään ohjauksen apuvälineenä tukemaan erikoistuvan aktiivista otetta omaan oppimisensa ja osaamisen kartuttamiseen.
Koulutusjakson suunnitelma ja koulutustodistusKoulutusjakson suunnitelma -lomake toimii 6 kuukauden välein pidettävän seurantakeskustelun runkona. Täytettynä koulutussuunnitelma on jakson koulutustodistus.
PotilaspalauteVastaanoton jälkeen täytettävä lomake, jolla potilaat antavat palautetta erikoistuvan toiminnasta.
PotilastapauskeskusteluLomakkeen avulla käsitellään erikoistuvan tekemiä sairauskertomusmerkintöjä ja päätösten taustalla ollutta ajattelua.
YhteistyötaidotLomake erikoistuvan yhteistyötaitojen arviointiin työyhteisössä ja vastaava lomake itsearviointiin.
Yleislääketieteeseen erikoistuvan etapitKullakin osaamistavoitteella on omat etappinsa eli välitavoitteensa. Etapeissa kuvataan neliportaisella asteikolla osaamisen karttumista kunkin osaamistavoitteen suhteen.  
Vastaanoton havainnointiErikoistuvan lähi- tai etävastaanoton havainnoinnissa käytettävä lomake.

Julkaistu 3.2.2023