Opettaja

Opetukseni – teacher.helsinki.fi

Opettajan oma henkilökohtainen sivu kaikkiin kuluvan lukukauden kursseihin, kiinnostaviin sisältöihin sekä  portti muihin palveluihin (esim. Moodle, Wiki). Opetukseni-sivulta on pääsy kurssisivuille.

Tutustu palveluun: demo.teacher.helsinki.fi

Lisätietoa: opetusteknologia@helsinki.fi

Kurssisivu

Kurssisivu muodostuu automaattisesti kaikille kursseille ja opettaja voi täydentää sivulle tarvittavat lisätiedot. Kurssisivulle voi tallentaa mm. materiaalia ja linkkejä. Kurssisivun perustiedot tulevat WebOodista, joten Oodissa olevien kuvaustekstien sekä päivämäärä- ja opetusaikatietojen tulee olla oikein.

Opettaja löytää omat kurssisivunsa Opetukseni-sivulta. Jotta kurssisivu näkyy Opetukseni-sivulla, tulee opettajan olla kirjattuna opettajaksi ao. opetustapahtumalle Optimessa. Opiskelija löytää omat kurssisivunsa omalta henkilökohtaiselta Opintoni-sivultaan (student.helsinki.fi). Opintoni-sivun demo osoitteessa demo.student.helsinki.fi

Lisätietoa: tuoteomistaja Meri Karjalainen (opetusteknologia@helsinki.fi)

Ohjeet kurssisivun muokkaamiseen

Examinarium

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä. Opettaja tekee järjestelmään tentin, jonka opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana määritetyn tenttiperiodin sisällä. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Examinarium lisää opiskeluun joustavuutta, vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta ja helpottaa palautteenantoa tenttivastauksista. Lue lisää: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/

Lisätietoa: palveluvastaava Outi Valkama (opetusteknologia@helsinki.fi)

Lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optime

Koulutusohjelmien lukujärjestykset suunnitellaan Optime-järjestelmällä. Optimessa tehdään myös opetustilojen varaukset ja hoidetaan tilojen laskutus.

Optimesta on olemassa kaksi eri käyttöliittymää: OptimeEvent ja OptimePortal. OptimeEventiä käyttävät ne koulutus- ja projektisuunnittelijat, joiden työnkuvan kuuluu lukujärjestyssuunnittelu. Kaikki yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat käyttää OptimePortalia lukujärjestysten katseluun ja opetustilojen varaamiseen muuhun kuin opetukseen.

Optimessa opettaja pääsee näkemään hänelle suunnitellun opetuksen kalenterimuodossa, siirtämään vahvistetun opetuksen omaan sähköiseen kalenteriinsa, sekä ilmoittamaan opetuksen aikatauluihin ja tiloihin liittyvät esteet ja toiveet.

Optime on opetuksen aika-, paikka- ja opettajatietojen lähdejärjestelmä. Valmiit lukujärjestykset siirretään Optimesta Oodiin, jolloin Oodiin syntyvät opetustapahtumat, joiden tietoja näytetään Kurssisivuilla. Opetustapahtumia käsiteltäessä on huomioitava se, että tietoja, joita ylläpidetään Optimessa, ei tule muokata Oodissa.

Optimen käyttöohje ja lisätietoa Flammassa. Lukujärjestyssuunnittelijoiden palveluosoitteet löytyvät täältä.

Lisätietoa: projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila (optime-tuki@helsinki.fi).