Opettaja

[unitube 89224bc7-e527-489a-a052-3e6cdd7fc378]

Opetukseni – teacher.helsinki.fi

Opettajan oma henkilökohtainen sivu kaikkiin kuluvan lukukauden kursseihin, kiinnostaviin sisältöihin sekä  portti muihin palveluihin (esim. Moodle, Wiki). Opetukseni-sivulta on pääsy kurssisivuille.

Tutustu palveluun: demo.teacher.helsinki.fi

Lisätietoa: opetusteknologia@helsinki.fi

Kurssisivu

Kurssisivu muodostuu automaattisesti kaikille kursseille ja opettaja voi täydentää sivulle tarvittavat lisätiedot. Kurssisivulle voi tallentaa mm. materiaalia ja linkkejä. Kurssisivun perustiedot tulevat WebOodista, joten Oodissa olevien kuvaustekstien sekä päivämäärä- ja opetusaikatietojen tulee olla oikein.

Opettaja löytää omat kurssisivunsa Opetukseni-sivulta. Jotta kurssisivu näkyy Opetukseni-sivulla, tulee opettajan olla kirjattuna opettajaksi ao. opetustapahtumalle Optimessa. Opiskelija löytää omat kurssisivunsa omalta henkilökohtaiselta Opintoni-sivultaan.

Lisätietoa: tuoteomistaja Meri Karjalainen (opetusteknologia@helsinki.fi)

Ohjeet kurssisivun muokkaamiseen

Opintoni – student.helsinki.fi

Opiskelijan sivu kaikkiin kuluvan lukukauden kursseihin, kiinnostaviin sisältöihin sekä portti muihin palveluihin (esim. Moodle, Wiki, Flamma, Unicafe, Unisport).

Tutustu palveluun: demo.student.helsinki.fi

Lisätietoja: tuoteomistaja Maarit Eskola ja Mona Eid (neu-tuki@helsinki.fi)

Examinarium

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä. Opettaja tekee järjestelmään tentin, jonka opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana määritetyn tenttiperiodin sisällä. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Examinarium lisää opiskeluun joustavuutta, vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta ja helpottaa palautteenantoa tenttivastauksista. Lue lisää: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/

Lisätietoa: palveluvastaava Outi Valkama (opetusteknologia@helsinki.fi)

Opiskelijan ohjeet yhdessä paikassa

Opiskelijan ohjeet on sivusto, johon on koottu kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet sekä syksyllä 2017 aloittaneiden, uusien koulutusohjelmien koulutuskohtaiset ohjeet. Opiskelijan ohjeet sivusto on julkinen sivusto, johon pääsee kirjautumattomana. Näin myös esimerkiksi yliopistoon hakevat pääsevät katsomaan opiskelijan ohjeet-sivustoa. Ohjeet on järjestetty teemojen mukaan. Opettajien vastaanottoajat ovat näkyvillä koulutusohjelmien mukaisesti osoitteessa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajien-vastaanottoajat. Muista valita yläkulmasta oma koulutusohjelmasi. Opettajat voivat käydä syöttämässä vastaanottoajat Opetukseni-sivulla. Lisäksi Opiskelijan ohjeet- sivulla voi julkaista myös koulutusohjelmakohtaisia tiedotteita.

Opiskelijan ohjeet löytyvät sivulta: https://guide.student.helsinki.fi
Lisätietoa: tuoteomistaja Maarit Eskola ja Mona Eid (neu-tuki@helsinki.fi)

Lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optime

Koulutusohjelmien lukujärjestykset suunnitellaan Optime-järjestelmällä. Optimessa tehdään myös opetustilojen varaukset ja hoidetaan tilojen laskutus.

Optimesta on olemassa kaksi eri käyttöliittymää: OptimeEvent ja OptimePortal. OptimeEventiä käyttävät ne koulutus- ja projektisuunnittelijat, joiden työnkuvan kuuluu lukujärjestyssuunnittelu. Kaikki yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat käyttää OptimePortalia lukujärjestysten katseluun ja opetustilojen varaamiseen muuhun kuin opetukseen.

Optimessa opettaja pääsee näkemään hänelle suunnitellun opetuksen kalenterimuodossa, siirtämään vahvistetun opetuksen omaan sähköiseen kalenteriinsa, sekä ilmoittamaan opetuksen aikatauluihin ja tiloihin liittyvät esteet ja toiveet.

Optime on opetuksen aika-, paikka- ja opettajatietojen lähdejärjestelmä. Valmiit lukujärjestykset siirretään Optimesta Oodiin, jolloin Oodiin syntyvät opetustapahtumat, joiden tietoja näytetään Kurssisivuilla. Opetustapahtumia käsiteltäessä on huomioitava se, että tietoja, joita ylläpidetään Optimessa, ei tule muokata Oodissa.

Optimen käyttöohje ja lisätietoa Flammassa. Lukujärjestyssuunnittelijoiden palveluosoitteet löytyvät täältä.

Lisätietoa: projektipäällikkö Eeva Tuori-Pastila (optime-tuki@helsinki.fi).