Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti on julkaistu

“Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa”-raportti julkaistu ja löytyy osoitteesta: avoinglam.fi/raportti-2015.

Suomen Open Knowledge Finland yhdistyksen AvoinGLAM-työryhmä järjesti kyselyn joulukuussa 2014, joka lähti kaikille muistiorganisaatioille. Kysely oli Suomen osuus kansainväliseen OpenGLAM Benchmark-tutkimukseen, jossa pohdittiin nykyisten kokoelmien digitointiin, avoimeen dataan ja yhteistyöhön ja viestintään liittyviä toimia.

Raportin löydöksiä

Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot pitävät arvosa avoimia toimintatapoja. Digitointi koetaan tärkeänä saatavuuden lisäämiseksi ja myös näkyvyyden parantamiseksi, mutta huolia nähdään tekijänoikeuksissa ja tietosuojakysymyksissä, kuin myös ongelmissa joihin ei vielä osata edes varautua.

Suosituksia tulevaan

Raportissa kannustetaan myös muistiorganisaatioita eteenpäin muutamilla keskustelunavaukseksi muodostetuille perusperiaatteilla:

Kulttuuriaineistojen digitoinnin yhtenä kriteerinä tulisi olla aineistojen käyttöarvo.

Digitoitavaa kyllä riittää, joten onkin kiinnostavaa, että jo digitoitavan aineistojen valinnassa kysyttäisiin mielipiedettä käyttäjäkunnalta. Esimerkiksi Kansalliskirjaston digitointi perustuu digitointipolitiikkaan ja asiakkaiden kysymyksiin vastataksemme tieto mitä digitoimme nyt on näkyvillä verkkosivuilla avoimesti.

Lisäksi raportissa suositeltiin, tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen avaamista ja tekijänoikeuksien selkeää merkintää mm. käyttöehdoissa tai aineiston yhteydessä. Lisäksi kannustettiin toimia siihen, että kaikki  kulttuuriperintöaineisto olisi löydettävissä yhdestä paikasta, ja jopa avoimen rajapinnan kautta johon liittyen mm. finna.fi-palvelu on mainittu yhtenä ratkaisuvaihtoehtona.

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -raportti on julkaistu avoimella  CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Lisää tietoja raportin yhteenvedosta löytää OpenGLAM:n kirjoituksesta ja raportin toimittajalta Liisa Sillanpäältä .