Paikka auki: Tietojärjestelmäasiantuntija

Palwelukseen halutaanDigitointi- ja konservointikeskus vastaa Kansalliskirjaston aineistojen korkeatasoisesta säilytyksestä: digitoinnista, mikrokuvauksesta ja konservoinnista. Keskus toimii aktiivisesti kansallisissa verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen kehitystyöhön muun muassa EU-projekteissa.

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus Mikkelissä hakee

TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.8.2018 saakka (hanke), aloitus 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan.  Lisätietoja Helsingin yliopiston hakusivulla, jossa voit lähettää myös hakemuksesi.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta toivomme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vahvaa työkokemusta, erityisesti web-ohjelmoinnista. Painotamme Javaa (Spring, Hibernate, AngularJS) tai PHP/Perl/Python -osaamista. Hyvä teknologioihin liittyvä oppimiskyky ja oman osaamisen soveltamiskyky katsotaan eduksi. Digitaalisten aineistojen tuotanto- ja taustajärjestelmien (mm. Oracle) käyttö- ja kehitysosaaminen ovat myös eduksi. Hakijoilta toivotaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja, itsenäistä työtapaa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tietojärjestelmäasiantuntija työskentelee kahdessa projektissa. COMHIS-projekti (https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/) tutkii julkisen keskustelun muutosta Euroopassa ja Suomessa 1640 – 1910 sekä suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä. HAKA-projekti kehittää Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen ylläpitämää digi.kansalliskirjasto.fi -palvelua siten, että siihen integroidaan korkeakoulujen HAKA-tunnistautumisjärjestelmä.

Hae paikkaa Helsingin yliopiston hakusivulla.

P.S. Jos hakemuksen jättämisessä tulee teknisiä ongelmia, otathan yhteyttä HelpDeskiin.