Tutkimus: sanomalehtien on muutettava liiketoimintamallejaan

Sanomalehtien liiketoimintamallit eroavat tulevaisuudessa toisistaan nykyistä enemmän kun markkinoilla tulee olemaan enemmän malleja. Menestyjiä ovat ne, jotka uskaltavat tehdä muutoksia ajoissa. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyssä tutkimuksessa, jossa analysoitiin sanomalehtien liiketoimintamallien muutosta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksessa tulevaisuuden liiketoimintamallit jaettiin neljään eri vaihtoehtoon: Näistä kaksi ensimmäistä ovat radikaalimpia malleja, sillä ne tarjoavat personoituja ja aihealueittain erikoistuneita sisältöjä. Nämä mallit vaativat myös isompia organisaatiollisia muutoksia sekä uudenlaista osaamista.

  • Local Discussion Board
  • Expert Friend liiketoimintamallin omaavat lehdet tarjoavat korkeatasoista sisältöä pienelle yleisölle.
  • Areal Influencer on perinteinen alueellista sisältöä suurelle yleisölle tarjoava malli.
  • National News Provider tuottaa globaalimpaa ja dynaamisempaa sisältöä laajalle lukijakunnalle.

Kaksi jälkimmäistä muistuttavat nykyisiä liiketoimintamalleja, mutta sanomalehdillä on selkeämmät roolit.

Tutkimus perustuu kahteensataan muutostekijään, joita tarkasteltiin tärkeyden ja epävarmuuden näkökulmista. Kaksi muutostekijää olivat molempien suhteen merkittäviä: sanomalehtien rooli ja niiden tarjoaman sisällön taso. Journalismilla on osaltaan tärkeä rooli tulevaisuudessa, sillä ihmiset kaipaavat laatu-uutisia. Toisaalta tulevaisuudessa joukkoistamisen työkalut tulevat lisääntymään ja osa liiketoimintamalleista voi pohjata lähes kokonaan niihin sisällöltään. Lukijoilta tulee entistä enemmän uutisia, jolloin toimittajilta vaaditaan erilaisia kykyjä ja osaamista kuin nyt.

“Journalistin rooli on tärkeä liiketoiminnan kannalta, koska se voi vaikuttaa kaikkeen”, tutkimuksen tehnyt Jenny Larikka selittää.

Vaihtuvuutta nähdään myös siinä minkä tasoisia uutisia sisällöllisesti tuotetaan: onko sisältö yleistä, paikallista vai esimerkiksi persoonallista. Jotkut sanomalehdet voivat erikoistua yleiseen, kaikkia kiinnostaviin uutisiin ja toiset taas tarjoavat huomattavasti personoidumpia uutisia. Tällaiset valinnat nyt vaikuttavat tulevaisuuden liiketoimintamalliin.

Larikan mukaan neljä eri mallia eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. On mahdollista, että sanomalehdet kehittyvät kaikkiin neljään suuntaan, jolloin tulevaisuudessa on käytössä useita eri liiketoimintamalleja. Joidenkin muutostekijöiden kohdalla voidaan kuitenkin jo nyt nähdä ja kokea alkava muutos. Yksi tällainen tekijä on väestön vanheneminen, mikä vaikuttaa kaikkien alojen liiketoimintamalleihin.

Sanomalehtien rooli yhteiskunnassa sekä niiden tulevaisuus ovat olleet keskustelun aiheita jo pitkään. Larikan tutkimus on ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus sanomalehtien liiketoimintamallien onnistumisien tekijöistä.

“Suomessa on menty muita Pohjoismaita vastaan päätöksenteossa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa sanomalehtiä tuetaan enemmän ja nykyinen Postin uudistuminen hankaloittaa esimerkiksi kaupunkilehtien toimintaedellytyksiä. Kuitenkin uutiset tulee olemaan haluttu tuote kymmenen vuoden päästä. Se, miten sanomalehdistä tehdään voitollista liiketoimintaa, riippuu osittain siitä, minkälaisia yhteiskunnallisia edellytyksiä niille luodaan”, Larikka kertoo.

LUT:n Master’s Programme in International Marketing Management (MIMM) -koulutusohjelmasta valmistunut Larikka haastatteli pro gradu-tutkimustaan varten päätoimittajia, toimittajia, liittotason toimijoita sekä myynti- ja markkinointijohtoa paikallis-, maakunta-, ja kaupunkilehdissä Itä- ja Etelä-Suomen alueella. Larikan ja professori Hanna-Kaisa Ellosen konferenssipaperi Future of newspaper business models in Finland palkittiin parhaana paperina European Media Management Association (EMMA) -konferenssissa toukokuun lopulla Hampurissa.

Lisätietoja: LUT Jenny Larikka,Hanna-Kaisa Ellonen, professori,

Tutkimus: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014120146698.

– See more at: http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/tutkimus-sanomalehtien-muutettava-liiketoimintamallejaan-selviytyakseen#sthash.Kw9aqByP.dpuf