Tutkittua tietoa: Helinä Rautavaaran museo katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä

 

KIRJOITTANUT: Vilma Laurila
KUVAT: Helinä Rautavaaran museo / Helka Saarinen

”Haastateltujen varhaiskasvatuksen opettajien mielestä Helinä Rautavaaran museo oli hyvin toimiva ja merkittävä oppimisympäristö siksi, että se tarjosi museokierroksella lapsille tärkeitä kokemuksia myös omien katsomustensa ja uskontojensa tärkeydestä. Lasten nähtiin oppivan taikatyynykierroksella myös tärkeitä ajatuksia toisten kunnioittamisesta ja arvostamisesta, jotka ovat myös yhteneväisessä linjassa varhaiskasvatussuunnitelman ja katsomuskasvatuksen tavoitteiden kanssa”
Näin kirjoittaa  Vilma Laurila, joka teki uskontotieteen pro gradu tutkielman museosta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä. Jatka lukemista ”Tutkittua tietoa: Helinä Rautavaaran museo katsomuskasvatuksen oppimisympäristönä”