Lasten kanssa moskeijavierailulla

KIRJOITTANUT: Silja Lamminmäki-Vartia

Miten päiväkodin katsomuskasvatusta voisi lähteä kehittämään lapsiryhmän monet uskonnot myönteisesti huomioivaan suuntaan? Yksi tapa on lähteä laajentamaan oppimisympäristöjä. Tähän Varhaiskasvatussuunnitelmakin (2018) kannustaa. Perinteisesti päiväkodit ovat tehneet yhteistyötä paikallisten evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa, mutta moninaistuva Suomalainen katsomuskenttä ja lapsiryhmien katsomuksellinen moninaisuus houkuttavat laajentamaan yhteistyötä myös muihin uskonnollisiin yhteisöihin. Eri uskontojen tiloja voidaan tutkia luontevasti ilman uskonnon harjoittamisen elementtejä, jolloin katsomuskasvatuksen sitouttamattomuus ja yleissivistävyys toteutuvat. Jatka lukemista ”Lasten kanssa moskeijavierailulla”