110. Sosiologian johdanto

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus: Aro J. ja Jokivuori P.: Klassinen sosiologia ja moderni maailma

Kurssin vanhoja luentokalvoja osoitteessa http://www.valt.helsinki.fi/staff/psulkune/johdantokurssi/

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

9,719 thoughts on “110. Sosiologian johdanto

 1. Tenttikysymyksiä koottuna vuosilta 99-04:

  Luennot:

  # Selosta kuvion avulla eri luokkakäsityksiä sosiologiassa! (11/99)
  # Miten on ymmärrettävissä sosiologien kiinnostus omiin klassikoihinsa? (11/99, 04/00, 04/01)
  # Esitä ja selosta luennolla esitetty kolmio sosiologisen teorian lajeista!(10/99, 04/00, 04/01, 10/03)
  # Mikä oli Durkheimin päätulos itsemurhia selitettäessä (11/99); Miksi Durkheimin itsemurha-teos on klassikko? (10/03)
  # Esitä AGIL-kenttä yhteiskuntajärjestelmän tasolla! (10/99); AGIL-kentän idea. (04/04)
  # Durkheimin, Weberin ja Simmelin käsitykset sosiologian kohteesta. (04/04)
  # Mikä on sosiologinen aikalaisdiagnoosi? (04/04)
  # Alapolitiikka ja elämänpolitiikka. (04/04)
  # Millainen on sosiaalisen maailmaan osallistujien typologia? Anna esimerkki tuntemaltasi sceneltä! (10/99, 04/00, 04/01, 10/03, 04/04, 12/04)
  # Kolme Marxia. (04/04); Oliko Marx sosiologi? (12/04)
  # Miksi “refleksiivistä modernisaatiota” voidaan kutsua aikalaisdiagnoosiksi? (12/04)

  Bauman:

  # Mitä ovat uusheimot? (11/99, 04/00)
  # Mitä ovat viiteryhmät (11/99, 04/00, 04/01)
  # Mitä on suurkaupungin “yleinen muukalaisuus”? (10/99, 04/01, 10/03)
  # Selosta Parsonsin mallimuuttujat (11/99, 04/01, 04/04)
  # Rakkaus ja vaihto? (10/99, 04/00, 10/03, 04/04)
  # Stanley Milgramin kokeiden merkitys. (04/04)
  # Skismoittuminen ja sen kaksi muotoa. (04/04)
  # Mikä on kulttuurinen koodi? (04/04)
  # Nationalismin suhde kansakuntaan. (04/04)
  # Sosiologian ja arkijärjen erot (10/99, 10/03, 12/04)
  # Mitä on kohtelias tarkkaamattomuus? (12/04)
  # Mikä on “tuhoisa yhteisö”? (12/04)

 2. 1. periodissa, syyslukukaudella 2006, Pekka Sulkunen kysyi ainakin luennoilta Putnamin sosiaalisen pääoman käsitettä ja Baumanin kirjasta, miten Bauman käsittelee luonnon ja kulttuurin suhdetta.

 3. Tentaattori Pekka Sulkunen 31.10.2007

  1. Luennoista 10 vaikeaa monivalintaa.
  2. Vertaa ekvivalenttista vaihtoa ja lahjaa luentojen ja Baumanin kirjan perusteella.

 4. Kortteinen kysyi (kevät 2009) Baumanin kirjasta viiteryhmiä ja pienellä esseellä vaihdosta, lahjasta ja rakkaudesta. Kysymykset näyttävät aika erilaisilta, kun luennoitsija on vaihtunut!

 5. Tentaattorit Ilkka Arminen ja Mikko Virtanen, tentti 8.10.

  Ensin 11 nippelitietokysymystä luennoista ja kirjasta. Esim. homologiasta, geneologiasta, angryfikaatiosta, Bourdien teoriasta Parsonsin näkökulmasta, postmodernismista, klassikoiden yhteispiirteistä, tavaran kiertokulusta (vs. kapitalismi), vuorovaikutustutkimuksesta, rationalisuudesta ja rahan indifferenssistä. Lopuksi yksi esseekysymys kapitalismista.