427. Oikeus, kontrolli ja yhteiskunta

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus:

Valitaan neljä kohtaa seuraavista:

 1. Christie N.: Crime Control as Industry
 2. Garland D: The Culture of Control
 3. Akers R L: Criminological Theories
 4. Roach Anley S.L.: Law and Social Change
 5. Lyon D.: Surveillance Society
 6. Milovanovic Dragan: An Introduction to the Sociology of Law (2003).
 7. Barkan, Steven E: Law and Society. An introduction (2009).
 8. Morgan Bronwen & Yeung Karin: An Introduction to Law and Regulation. Text and Materials (2007).

HUOM maisteriopintoja suorittavat: jos suoritit tämän saman opintojakson aineopinnoissa, et saa tenttiä samoja teoksia!

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Jos suoritit tätä opintojaksoa kurssilla, mainitse kurssin nimi. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

7,829 thoughts on “427. Oikeus, kontrolli ja yhteiskunta

 1. Christien kirjasta: Läntisen Euroopan maiden vankilukujen vertailu
  Valvedere: Tahto viktoriaanisessa tieteessä

 2. 13.5, Kososen tentti
  Christie N: Vankila kansantaloudelle
  Lyon D: Globaali turvallisuus ja rajojen valvonta

 3. Roach Anleun kirjasta: Juristiprofession muutossuunnat, Garlandin kirjasta: 1900-luvun puolivälin kontrollipolitiikka: sosiaalinen konteksti ja institutionaalinen tuki

 4. Tdk-tentti 14.4., Kosonen:

  1.Miksi miljonääri tekee talousrikoksia? Kehitä koherentti selitysmalli, jossa yhdistät vähintään kolme eri kriminologista teoriaa (Akers)

  2.Mitä on refleksiivinen laki? (Banakar)

 5. 2.10.2010 Kosonen:

  1. Läntisen Euroopan vankilukujen vertailu (Christie)
  2. Valvonta ja kamerajärjestelmä (Lyon)
  3. Akersin rikollisuuden sosiaalisen oppimisen teorian piirteet (Akers)
  4. Refleksiivinen oikeus (Banakar)

 6. Kati Rantala 2.4.2011

  Christie: Vertaile Venäläisen ja Amerikkalaisen vankilajärjestelmän kehitystä: erot ja yhtäläisyydet;
  Garland: Rikostarkkailu 1970-luvulta nykypäivään: rikollisen aseman muutos ja sen määrittely;
  Akers: Leimautumisteoria;
  Roach: Lakiprofession muutokset viime vuosikymmeninä

 7. 23.11.13, tentaattorina taisi olla Kosonen
  Christie: Länsimaiden vankilukujen vertailu
  Lyon: kuluttajien ja työläisten valvonta
  Barkan: Laki ja sosiaaliset liikkeet
  Akers: Akersin sosiaalisen oppimisen teoria

 8. Kosonen 22.2.14

  Christie: Huumekontrolli luokkakontrollina
  Lyon: kuluttajien ja työläisten valvonta
  Garland: Yhteiskunnan muutos ja keskiluokan asenteiden muutos kontrolliin ja rikoksiin
  Roach Anleu: Alternative dispute resolution. en muista miten se oli suomennettu