114. Sosiologisia näkökulmia

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Luetaan pitemmälle ehtineen opiskelijan johdolla pienryhmässä Giddens A: Sociology (6. painos).

Tiedekuntatentissä suoritetaan:

 • Held David & McGrew Anthony: Globalisaatio – puolesta ja vastaan
 • Sennett Richard: Uuden kapitalismin kulttuuri.

Sivuaineopiskelijat:

 • Opintojakson sivu opinto-oppaassa
 • Ei Giddensiä, tiedekuntatentissä suoritetaan Held & McGrew, Sennett sekä Matthewman Steve & West-Newman Catherine Lane & Curtis Brice (eds.): Being Sociological, lukuun ottamatta lukua 1 Doing Research (25-45)

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja se, oletko pää- vai sivuaineopiskelija. Mainitse mielellään myös tentaattori.

7,143 thoughts on “114. Sosiologisia näkökulmia

 1. Held & McGrew 2008-2011

  -Kansallisen kulttuurin merkitys globalisaation myötä (1/08 Snell)
  -Globalistien ja epäilijöiden näkemys maailmantaloudesta (4/08, 9/08, 1/09 Snell)
  -Epäilijöiden näkemykset globalisaatiosta (2/09, 5/10 Snell)
  -Globalistien ja epäilijöiden käsitykset kansallisen kulttuurin kohtalosta (3/09, 2/10 Snell)
  -Globalistien eri leirit (10/09)
  -Maailmantalous (3/10 Snell)
  -Globalistien näkemykset uudesta maailmantaloudesta, miten nykyinen Maailmantalouden muoto eroaa edeltäjistään (4/11 Virtanen)

 2. Sennett: Moderni poliittinen talous ja edistyksellinen politiikka? Esittele Sennettin näkemys politiikan kulutuksellisuudesta ja sen passivoivista vaikutuksista. (1/12 Virtanen)

  Held & McGrew: Globaalin etiikan globaali perusta. Miten poliittinen yhteisö ja poliittinen hyvä tulisi ymmärtää nykyisen globalisaation kontekstissa globalistien mielestä? (1/12 Virtanen)

 3. syksyllä 2012 tentittiin Giddensin kirja kahdessa osassa, ensimmäisessa luvut 4-11 ja toisessa 12-23. Kummassakin kokeessa oli kolme kysymysvaihtoehtoa, joista valittiin kaksi. Tentaattorina Aino Sinnemäki.

  I tentti:

  Giddens esittelee lukuisia yhteiskunnan tyypittelyjä. Pohdi niiden perusteita valitsemiesi esimerkkien valossa.

  Esittele valitsemiesi esimerkkien avulla, miten Giddens näkee sukupuolten väliset erot ja niiden merkityksen.

  Giddens käyttää usein ilmaisua ”global”. Erittele valitsemiesi esimerkkien avulla, mitä ilmaisulla voidaan tarkoittaa.

  II tentti:

  Vertaa organisaatioita (organization) ja sosiaalisia liikkeitä (social movements).

  Esittele miten Giddens käsittelee köyhyyttä koealueen luvuissa.

  Giddens jaottelee joissain tapauksissa yhteiskunnallisia ilmiöitä käsittelevät teoriat “funktionalistisiin ja konfliktiteorioihin. Vertaa esimerkkien avulla näitä kahta lähestymistapaa.

 4. Tentaattorina Mikko Virtanen
  Sennett: Moderni poliittinen talous ja edistyksellinen politiikka? Esittele Sennettin näkemys politiikan kulutuksellisuudesta ja sen passivoivista vaikutuksista.
  Held & McGrew: Miten globalistit perustelevat maailmantalouden olemassaoloa ja miten nykymuotoinen talous eroaa edeltäjästään?

 5. Avoimen kesätentti 18.6.2014

  1. Matthewman Steve & West-Newman Catherine Lane & Curtis Brice:

  a) sekularisaatio
  b) sosiaalinen sukupuoli
  c) laajentunut perhe
  d) rooli (Goffmanin mukaan)
  e) kuviteltu yhteisö
  f) stigma

  2. Sennett: Muutokset “notkeassa” institutionaalisessa arkkitehtuurissa.

  3. Held & McGrew: Miten globalistit perustelevat maailmantalouden olemassaoloa ja miten nykymuotoinen talous eroaa edeltäjästään?

 6. Giddens osa I

  1. Modernisaatio, modernismi. Mitä Giddens tarkoittaa käsitteillä. Anna esimerkkejä.
  2. Sosiaalinen konstruktionismi käsitteenä, anna esimerkkejä.
  3.Tilan eri käsitteet sosiologiassa. Anna esimerkkejä.

  • Selain memberikan hiburan yang tak terbatas, bermain game juga melatih keterampilan kognitifku. Aku belajar mengambil keputusan dengan cepat, berpikir strategis, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. https://conifer.rhizome.org/dulla/ Ketekunan dan kesabaranku diuji ketika aku menghadapi tantangan yang sulit, tetapi dengan ketekunan dan upaya yang gigih, aku meraih kemajuan yang signifikan.

 7. 62717 284286Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design . “Audacity, more audacity and always audacity.” by Georges Jacques Danton. 929083

 8. Pingback: Homepage